Czy można kontrolować korespondencję pracowników?

Sprawa dopuszczalności kontrolowania przez pracodawców prywatnej korespondencji pracowników budzi wiele kontrowersji. Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca jest zobowiązany szanować godność i prawa osobiste pracownika, do których należy także tajemnica korespondencji, obejmująca zarówno korespondencję tradycyjną (listową), jak i elektroniczną. Z drugiej strony pracodawca ma prawo do ochrony tajemnicy swego przedsiębiorstwa i swoich słusznych interesów.