Gadu-Gadu: poczta w komunikatorze i … komunikator w poczcie

Gadu-Gadu wprowadziło rozwiązanie, dzięki któremu wysłać i odebrać maila można bezpośrednio przez GG. Poczta jest już otwarta bez zaproszeń dla wszystkich Internautów.