Dotacja na Promo Expo

Firma Promo Expo, organizator targów PROMO EXPO, PROMO GIFTS oraz wydawca magazynu OOH magazine otrzymała w ramach działania 8.1 dotację na stworzenie „Internetowego systemu obsługi imprez targowych”. W przeciągu dwóch lat firma otrzyma prawie 600 tys. złotych na wdrożenie oprogramowania w ramach e-usługi świadczącej wystawcom targów. Wartość całego projektu szacowana jest na prawie 800 tys. z czego aż 85% kwoty zostanie objęta dotacją w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.