Internet Group S.A. ma nowego Prezesa

Rada Nadzorcza Spółki odwołała Józefa Jędrzejczyka, który do tej pory pełnił funkcję Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu Jerzego Kardaszewicza. Nowym Prezesem Zarządu Internet Group S.A. został Ryszard Wojciechowski, który dotychczas kierował Spółkami Grupy Kapitałowej CR Media Consulting S.A. Do Zarządu powołano również Rafała Rześnego – dotychczasowego dyrektora finansowego grupy CR Media Consulting, wcześniej dyrektora finansowego …

Internet Group S.A. ma nowego Prezesa więcej »