+1 – system rekomendacji od Google (wideo)

Google wprowadza kolejny, bardzo ważny element „społecznościowego wyszukiwania”. +1 ma być systemem rekomendacji, a w przyszłości być może także czynnikiem decydującym o rankingu stron.