W Ministerstwie Cyfryzacji powstaje departament cyfrowych kompetencji

Koordynacja działań administracji w obszarze nauki programowania czy budowa nowych e-usług administracji to niektóre z zadań nowo utworzonego Departamentu Kompetencji Cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji.