Wzmocnienie Biura Reklamy Shopping Guide

Kinga Dawidowicz objęła stanowisko Specjalisty ds. Reklamy miesięcznika zakupowego Shopping
Guide (FREE PRESS Sp. z o.o.).