Twitter ogranicza Tweetbota i innych twórców zewnętrznych klientów

Twitter wprowadza restrykcyjne limity liczby użytkowników każdej niezależnej, zewnętrznej aplikacji. Na czym polegają najnowsze zasady Twittera?