Marek Tarnowski członkiem Rady Nadzorczej Internet Group

Powołanie Marka Tarnowskiego do Rady Nadzorczej spółki Internet Group ma na celu wzmocnienie programu uzdrowienia finansów Grupy oraz sprawne przeprowadzenie procesu kompleksowej restrukturyzacji ukierunkowanej na przywrócenie spółki na ścieżkę rentowności i dynamicznego wzrostu.

Marek Tarnowski członkiem Rady Nadzorczej Internet Group więcej »