Carol Bartz zwolniona z funkcji szefa Yahoo!

Carol Bartz nie jest już prezesem i dyrektorem generalnym Yahoo!. Na czas poszukiwania nowego szefa spółki, jego obowiązki sprawować będzie Tim Morse, dotychczasowy dyrektor finansowy, któremu pomagać ma „rada starszych”.