Raport 'Ubezpieczenia przez Internet'

Powstał pierwszy w Polsce raport dotyczący ubezpieczeń zawieranych z wykorzystaniem Internetu, autorami raportu ‘Ubezpieczenia przez Internet’ są Tomasz Gulla (Printpol.pl) oraz dr Alicja Wolny (Akademia Ekonomiczna w Katowicach). Celem badania było określenie zainteresowania Internautów zawieraniem ubezpieczeń on-line jak również ustalenie czynników, które wpływają na chęć lun niechęć do tego typu transakcji. Autorzy zawuażają, że wśród …

Raport 'Ubezpieczenia przez Internet' więcej »