Comarch powołał nową spółkę – iReward24 SA

Comarch powołał do życia nową spółkę zależną – iReward24 SA, która skupiać się będzie na sprzedaży oprogramowania i wdrażaniu programów lojalnościowych w modelu SaaS.