Orange najmniej lubianą marką operatorów GSM

Magazyn “Trade Marketer” przeprowadził sondaż na próbie losowej internautów, któreko celem było określenie najmniej lubianego operatora telefonii komórkowej. Za najmniej lubianego operatora ankietowani uznali markę Orange.