Twitter zaostrza kurs względem zewnętrznych aplikacji

Twitter poinformował twórców aplikacji, że zwiększy stawiane im wymagania. Czy to koniec zewnętrznych klientów obsługujących serwis mikroblogowy?