Zdigitalizowano 200 tys. map topograficznych Stanów Zjednoczonych

United States Geological Survey (USGS), amerykańska organizacja zajmująca się tworzeniem oraz gromadzeniem map topograficznych terenów Stanów Zjednocznonych, kończy digitalizację 200 tys. map topograficznych, które posłużą stworzeniu otwartego internetowego archiwum.