Janmedia Interactive i 3K Projects: videoblog Pascala Brodnickiego

W ramach projektu stworzono koncepcję komunikacji dla Pascala Brodnickiego w oparciu o najbardziej interaktywną formę prezentacji osoby – blog. Wykorzystano też streaming video dla uzyskania spójności wizerunku Pascala. Położono duży nacisk na rzeczywistą komunikację z użytkownikami. Stosowanie komunikacji poprzez komentarze zwiększa jej efektywność gdyż każda odpowiedź Pascala jest dostępna dla wielu użytkowników. Grupy docelowe serwisu …

Janmedia Interactive i 3K Projects: videoblog Pascala Brodnickiego więcej »