Talex dla Trybunału

Talex, integrator zaawansowanych technologii informatycznych, podpisał umowę z Trybunałem Konstytucyjnym na wdrożenie środowiska Windows 2003 Server połączone z dostawą i konfiguracją sprzętu.

W ramach umowy Talex dostarczy, skonfiguruje i zainstaluje serwer IBM, a także zabezpieczy go przed ewentualnymi wahaniami napięcia poprzez zainstalowanie urządzenia UPS. Poznański integrator dostarczy ponadto oprogramowanie systemowe Windows 2003 Server wraz z licencjami dla 100 użytkowników końcowych. Umowa przewiduje również dostawę i instalację oprogramowania antywirusowego, oraz oprogramowania do wykonywania kopii otwartych plików.

W ramach usług wdrożeniowych Talex przeprowadzi migrację zasobów z serwera Novell Netware 4.11 na nową platformę sprzętowo-programową, a także konfigurację stacji roboczych pracujących w środowisku Windows XP/2000/9x do korzystania z nowego serwera. Talex opracuje również procedury administracyjne dotyczące wykonywania kopii bezpieczeństwa i odtwarzania na ich podstawie utraconych danych, oraz przeszkoli w tym zakresie pracowników Biura Trybunału Konstytucyjnego.
W ramach umowy Talex będzie świadczyć kompleksowe usługi wsparcia technicznego dla dostarczonego sprzętu i oprogramowania. Dodatkowo firma obejmie sprzęt trzyletnią opieką serwisową.

http://www.talex.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

IT w Uczelniach
07.03.2024
19. edycja Studenckiego Festiwalu Informatycznego
04.04.2024 - 06.04.2024

Najnowsze wpisy

Scroll to Top