TETA i AUCHAN zakończyły lokalizację systemu HR ACCESS

Opublikowano: 1 lutego 2002. Kategoria: Rynek. Tagi: , , , , , ,

Firma TETA zakończyła projekt dedykowany w Auchan Polska, który polegał na dostosowaniu systemu IBM HR Access, obowiązującego w całej korporacji Auchan, do polskich wymagań prawnych oraz zintegrowaniu go z innymi systemami.

Dopasowanie międzynarodowych korporacyjnych rozwiązań informatycznych do polskich realiów jest problemem coraz częściej spotykanym i wcale niełatwym do realizacji. Zdaniem specjalistów TETY umiejętność stworzenia systemu z jednej strony spełniającego wszelkie standardy korporacji, z drugiej – możliwego do użytkowania w warunkach polskiego prawa, norm, zwyczajów itp. będzie bardzo poszukiwana w najbliższych latach przez międzynarodowych klientów. Podobne potrzeby będą się pojawiać coraz częściej w miarę zbliżania się naszego kraju do członkostwa w Unii Europejskiej.

W nurt ten wpisuje się zakończona w grudniu 2001 roku polska lokalizacja systemu HR Access. W ramach trwającego ponad rok projektu Auchan Polska i TETA S.A. przystosowały to, obowiązujące w całej grupie Auchan, rozwiązanie kadrowo-płacowe do polskich warunków i przepisów prawnych, przetłumaczyły je na język polski oraz zintegrowały z pozostałymi elementami korporacyjnego systemu informacyjnego.

Projekt miał charakter międzynarodowy – oprócz TETY i Auchan Polska uczestniczyli w nim pracownicy IBM France i Auchan International Technology (AIT). Jak przyznają uczestnicy przedsięwzięcia, wymagało ono od wszystkich zdobycia wiedzy w nowych dla nich dziedzinach. Dla TETY nowością była stosowana technologia – HR Access to nie tylko system kadrowo-płacowy, ale także rozbudowane środowisko projektowe gwarantujące stabilność pracy w warunkach szybkiej ekspansji firmy, które umożliwia dostosowanie go systemu do specyficznych wymagań użytkownika. Dla IBM France i AIT sporym zaskoczeniem była ilość przepisów prawnych, które należało uwzględnić w budowanym systemie.

Auchan Polska i TETA współpracowały już od kilku lat przy wdrożeniu i obsłudze systemu TETA_Personel, co okazało się bardzo pomocne podczas realizacji tego projektu. W momencie rozpoczęcia prac oba zespoły dobrze się już znały, pracownicy Auchan Polska byli zadowoleni z systemu TETY. Z tego powodu, kiedy na szczeblu zarządu korporacji zapadła decyzja o zastąpieniu TETA_Personel systemem korporacyjnym, obie firmy postanowiły kontynuować dobrze układającą się współpracę – tym razem nad nowym projektem.

Prace nad polską lokalizacją HR Access prowadzono w warunkach szybko rozwijającej się organizacji. W momencie startu projektu Auchan miał w Polsce 6 hipermarketów i około 4000 pracowników, a przy zakończeniu prac – 15 marketów i 8000 pracowników. Równolegle włączono Auchan Polska w program akcjonariatu pracowniczego – VALAUCHAN, który obejmuje wszystkich pracowników grupy Auchan na świecie i wymaga natychmiastowego zintegrowania danych pracowniczych z systemami korporacyjnymi.

Co ciekawe, wszystkie prace rozwojowe realizowane były przez pracowników TETY (przy wsparciu specjalistów z IBM France) we Wrocławiu, ale serwer developerski znajdował się w Lille, we Francji. Dzięki zdalnemu dostępowi klient miał natychmiastową możliwość śledzenia postępu prac i bieżącej ich weryfikacji. Pierwszym etapem projektu była szczegółowa analiza, w efekcie której powstała „Biblia” – opracowanie opisujące założenia funkcjonalne docelowego systemu. Później była ona punktem odniesienia dla wykonania i odbioru poszczególnych prac. W ten sposób już na wstępie uzyskano pełną jednoznaczność co do finalnej postaci aplikacji.

Warto podkreślić, że projekt zakończył się w zakładanym terminie i zgodnie z planowanym budżetem, co stanowiło efekt nie tylko starannych przygotowań, ale przede wszystkim dobrej współpracy między firmami zaangażowanymi w jego realizację. Dariusz Baranowski, prowadzący projekt po stronie TETY, komplementuje Philippe’a Delporte – szefa projektu w Auchan: „Dzięki bardzo rzeczowemu i rozsądnemu podejściu Philippe’a nie mieliśmy nigdy poważniejszych problemów z terminowym odbiorem prac, a wszelkie uchybienia były nam zgłaszane na bieżąco. Philippe, prócz sprawnego prowadzenia projektu, umiał także rozładowywać spiętrzenia prac – zdarzało się, że wymienialiśmy się zadaniami pomiędzy AIT, IBM i TETĄ, by skrócić całkowity czas realizacji projektu.”

Obecnie, po pomyślnym zakończeniu projektu, pracownicy TETY obejmą nadzór nad eksploatacją systemu w Auchan Polska. Dzięki uzyskanym kompetencjom, doświadczeniu i porozumieniu z IBM France TETA jest też w stanie realizować kolejne tego typu projekty.

http://www.teta.com.pl

Sylwester KozakTETA i AUCHAN zakończyły lokalizację systemu HR ACCESS

Podziel się!

O autorze

Sylwester Kozak

Facebook Twitter Google+

Specjalista w zakresie marketingu opartego o promocję wiedzy i doświadczenia. Aktywnie prowadzi własne jak i zlecone serwisy internetowe. Przygotowuje koncepcje biznesowe i analizy rynkowe nowych projektów. Ma praktyczne doświadczenie z zakresu promocji, eCommerce, e-PR, SEO, SEM i prowadzenia projektów internetowych.