TP SA podmiotem dominującym

Telekomunikacja Polska została uznana przez Urząd Regulacji Telekomunikacji za podmiot dominujący na polu świadczenia usług dzierżawy łączy telekomunikacyjnych.

Dodatkowym obowiązkiem, wręcz oczywistym nałożonym na Telekomunikację Polską jest świadczenie usług o odpowiedniej jakości w sposób dostępny każdemu użytkownikowi.

Udział TP SA na rynku przekracza 40% (wymagane do ustalenia podmiotu dominującego) i wynosi 66,73 % lub 78,39 % (różnica wynika z różnych danych przekazanych przez TP SA do URT oraz KPWiG).

http://www.tpsa.pl

Expander

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top