Trzeci kwartał w ComputerLandzie pod znakiem bankowości

ComputerLand SA w trzecim kwartale 2002 roku osiągnął 100,5 mln zł przychodu ze sprzedaży oraz 2,7 mln zł zysku netto. Wyniki skumulowane za trzy kwartały wyniosły odpowiednio 359 milionów 165 tysięcy złotych oraz 13 milionów 343 tysiące. W porównaniu z rokiem ubiegłym oznacza to wzrost skumulowanych przychodów ze sprzedaży o 8,5%, zaś zysku netto o 5,2%. Dla wyników trzeciego kwartału 2002 roku decydujące okazały się przychody sektora bankowo-finansowego, które stanowiły blisko 60% przychodów całej Spółki. Natomiast nie zmieniła się sytuacja w sektorze publicznym i zdrowia.

“Trzeci kwartał 2002 roku był kolejnym kwartałem umacniania się Spółki na rynku usług dla sektora bankowego. Zakumulowane przychody Spółki po trzech kwartałach w tym sektorze wzrosły w stosunku do zeszłego, bardzo dobrego roku o ponad 25% i osiągnęły wartość 180 milionów złotych co dowodzi, że Spółka konsekwentnie umacnia się na pozycji lidera w zakresie dostarczania usług dla polskiej bankowości. Jeśli natomiast chodzi o wyniki całej Spółki, to są one pochodną spowolnienia gospodarczego odczuwalnego na polskim rynku. Mam tu na myśli stałe opóźnianie się oczekiwanych przez rynek zamówień ze strony sektora publicznego i zdrowia. Dla nas bieżący rok to raczej czas zwiększania udziału w rynku, niż spektakularnych wzrostów. Natomiast ciekawie zapowiada się przyszły rok. Jestem przekonany, że ruszą nowe projekty informatyczne dostosowujące Polskę do standardów Unii Europejskiej, czy też ogólnie związane z reformami, a ComputerLand weźmie w nich udział. – powiedział Michał Danielewski, dyrektor generalny ComputerLand SA.

http://www.computerland.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Shopper Day 2021
26.10.2021
Expert Summit 2021
04.11.2021
Forum Gospodarki Cyfrowej
09.11.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry