Uczestnicy Badania Najlepsi Pracodawcy 2008

Firma Hewitt Associates podała pierwsze informacje dotyczące uczestników Badania Najlepsi Pracodawcy 2008. W tegorocznej edycji BNP, w której hasłem przewodnim jest “Kultura wysokich wyników” (HPW, High Performance Workforce) udział wzięły 102 firmy z całej Polski, zatrudniające łącznie prawie 70 tysięcy pracowników. Ponad 50% wszystkich uczestników Badania stanowiły firmy zatrudniające do 250 pracowników. Ogłoszenie wyników BNP 2008 nastąpi 23 kwietnia br.
Polskie biuro Hewitt do końca lutego 2008 r przeprowadziło kwestionariuszowe badanie na reprezentatywnej grupie 21 693 pracowników firm uczestniczących w badaniu, ponadto prawie 900 kwestionariuszy zostało wypełnionych przez najwyższą kadrę zarządzającą. Obecnie trwa wszechstronne analizowanie danych.
Badanie Najlepsi Pracodawcy jest organizowane w Polsce po raz trzeci. Zwycięzcami ubiegłorocznej, drugiej w Polsce edycji BNP zostały ex aequo firmy Microsoft i SGL Carbon. Dzięki zastosowanej metodologii oraz uwzględnieniu opinii pracowników, kadry zarządzającej i działu personalnego, daje pełen obraz badanej organizacji. Rzetelna metodologia sprawia, że jest to jedyny w kraju konkurs, który pozwala na wskazanie pracodawcy najlepszego w opinii samych pracowników. Na świecie w ramach BNP od 1997 roku do dziś przebadanych zostało łącznie 2 mln pracowników w 5 000 firm z 51 krajów. Badanie to prowadzone jest przez Hewitt Associates w 11 krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Azji, Australii i Nowej Zelandii, Kanadzie oraz Ameryce Łacińskiej.

BNP 2008 organizowane jest przez Hewitt Associates przy współpracy Gazety Praca i Partnerów: Harvard Business Review, Serwisu HR, TVN CNBC Biznes, Businessman.pl, Goldenline oraz Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top