UPC dla e-seniorów

1 października to międzynarodowy dzień seniora. W przededniu obchodów święta seniorów UPC Polska i Akademia Rozwoju Filantropii zorganizowały w ramach Akademii e-Seniora debatę na temat tego, jak osoby starsze odnajdują się w świecie nowych technologii.
Celem debaty było zwrócenie uwagi na potrzebę edukacji internetowej, na to, że ta wiedza jest niezbędna osobom starszym po to, by aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i jakie skutki może przynieść jej brak. Tylko 7% polskich seniorów korzysta z internetu w porównaniu np. z holenderskimi seniorami, z których 60 % potrafi korzystać z sieci www.

Wbrew utartym stereotypom osoby starsze widzą i doceniają użyteczność nowoczesnych technologii i chcą je poznać. Obecnie tylko 19 % spośród nich korzysta z komputera, a 7% z internetu. Ten niski procent wynika w olbrzymiej mierze z braku oferty edukacyjnej skierowanej do osób starszych. Akademia e-Seniora, realizowana w ramach działań odpowiedzialności społecznej UPC, jest odpowiedzią za zainteresowanie seniorów tą problematyką.

Zorganizowana debata miała służyć zwróceniu uwagi na problem wykluczenia technologicznego osób starszych, konsekwencje tego stanu rzeczy dla samych seniorów i społeczeństwa. W zamyśle organizatorów miała posłużyć także temu, aby wspólnie zastanowić się, jak sprostać oczekiwaniom i potrzebom seniorów.

Na debatę zostali zaproszeni przedstawiciele seniorów, organizacje pozarządowe oraz eksperci: dr Dominik Batorski, socjolog, Jacek Jakubowski, psycholog oraz Kai Grabenhorst z Holandii z organizacji SeniorWeb.

Absolwenci kursów podzielili się swoimi wrażeniami z zajęć, opowiedzieli o tym jak znajomość internetu zmienia ich życie. Udział seniorów w społeczeństwie informacyjnym przedstawił dr Dominik Batorski. Jego prezentacja to część “Diagnozy społecznej” przygotowywanej co roku przez warszawski Instytut Socjologii. Wynikało z niej m.in. że: wraz z wiekiem spada liczba internautów wśród seniorów, osoby powyżej 55 roku życia stanowią 7% użytkowników, w ostatnim roku nastąpił duży przyrost użytkowników sieci w wieku około 55 lat, które są nadal aktywni zawodowo. 15% osób deklaruje, że ma w domu komputer jednak z niego nie korzysta – prawdopodobnie wynika to z braku umiejętności. Polscy seniorzy w internecie najczęściej szukają informacji oraz rozrywki.

Psycholog Jacek Jakubowski zwracał uwagę na to, że nam wszystkim powinno zależeć na włączaniu seniorów w życie społeczne, tworzeniu pomostów porozumienia i zrozumienia między pokoleniami. Okazuje się, że brak znajomości nowych technologii oddala pokolenia od siebie, wręcz marginalizuje osoby starsze, które powoli tracą swój autorytet tych, którzy wiedzieli więcej. Nieobce wielu jest przekonanie, że skoro babcia i dziadek nie wiedzą jak wysłać mejla, nie potrafią sami skorzystać z internetu, to niewiele wiedzą w ogóle.

Kai Grabenhorst z SeniorWeb przedstawiła doświadczenia holenderskie w przystosowaniu osób starszych do wymogów współczesnego społeczeństwa informacyjnego. Swoje działania rozpoczęli w 1997 roku, kiedy seniorzy tak jak obecnie w Polsce stanowili niewielką grupę użytkowników. Obecnie osoby w wieku 50-64 lata korzystają z internetu w takim samym stopniu jak reszta społeczeństwa (77% ), liczba ta spada wraz ze wzrostem lat 65-74 lata 42 %, powyżej 74 roku życia 18%. Ich system działania opiera się na wolontariacie, tam seniorzy uczą innych seniorów. SeniorWeb udziela im wsparcia poprzez platformę internetową, prowadzi szkolenia. Obecnie aktywnie działa tam 2100 wolontariuszy, przeszkolonych zostało pół miliona seniorów.

Seniorzy są otwarci na nowe technologie, trzeba im tyko w tym pomóc. Wspierając ich zainteresowania w tym zakresie nie tylko pomagamy im w lepszym odnajdywaniu się w obecnej rzeczywistości, ale zbliżamy pokolenia, które w sposób naturalny dzieli bagaż doświadczeń i wiedzy.

Wpisy promowane

  • Na czym polega obsługa kadrowo-płacowa?
    Pracownicy będący podstawą każdego biznesu, wymagają umiejętnego i sprawnego zarządzania. Bez tego żaden pracodawca nie będzie w stanie zapewnić swojemu ...
  • Nadzór nad pracownikami terenowymi w firmie
    Kontrola pracy w terenie ma korzystny wpływ na efektywność podejmowanych działań. Dzięki nadzorowi przedsiębiorstwa mogą skuteczniej wykrywać ewentualne nieprawidłowości oraz ...

Wydarzenia

Pytech Summit 2021
09.12.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry