V Kongres Kadry

Jak przełożyć strategię organizacji na konkretne działania? Jak kształtować standardy korporacyjne? Odpowiedzi na powyższe pytania można szukać na V Kongresie Kadry.

V Kongres Kadry „Z PERSPEKTYWY STARTEGII”  16-18 kwietnia br., w Warszawie to okazja do wysłuchania zagranicznych prelegentów, spotkania się z praktykami HR z całej Polski, wymiany doświadczeń, zaprezentowania siebie i swojej firmy oraz wzięcia udziału w konkursach HR-owych z nagrodami.

Podczas Kongresu Poczta Polska przedstawi proces wdrażania strategii zarządzania ludźmi i priorytetowe inicjatywy z zakresu HR związane z wdrażaniem „Kodeksu Pracownika PP”, optymalizacją struktur i zatrudnienia, budową zarządzania kompetencjami i centralnych programów rozwoju zawodowego.

www.kadry.nf.pl/kongres

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top