W polskich biurach ciągle źle

Dobiegła końca druga edycja badań bezpieczeństwa i ergonomiczności komputerowych stanowisk pracy Ergotest. Mimo poprawy w stosunku do zeszłego roku, ciągle ponad połowa pracowników biurowych pracuje w warunkach zagrażających zdrowiu.
Zaledwie 2% stanowisk biurowych w Polsce to w pełni bezpieczne miejsca pracy (w zeszłym roku stanowisk takich było połowę mniej). 47% (w zeszłym roku 42%) spełnia wymogi ergonomii częściowo, a 51% (w zeszłym roku 57%) narusza je w sposób zdecydowany.

– Oczywiście poprawa sytuacji cieszy – mówi Marcin Babski z Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, współorganizującego badania. – Jest to wynik wzrastającej świadomości pracowników i pracodawców, większej dbałości o bezpieczeństwo w biurach. Ogólny obraz sytuacji jest jednak ciągle bardzo ponury.

Tradycyjnie bardziej pokrzywdzone są kobiety. W złych warunkach pracuje
58% respondentek. Dla respondentów odsetek ten wynosi 44%. Różnica jest więc znaczna.

Zagrożenie utratą zdrowia wzrasta też w przypadku pracowników administracji państwowej i spółek skarbu państwa. Tam większości zasad ergonomii nie spełnia odpowiednio 56 i 54% stanowisk. Za to najlepszymi pracodawcami jesteśmy…sam dla siebie. W grupie tej odsetek niebezpiecznych stanowisk to „tylko” 44%. Nieźle wypadają też firmy zagraniczne (47%), nienajgorzej – firmy polskie (50%).

Czynnikiem różnicującym wyniki badań jest też wielkość firmy. Najlepiej
jest w firmach małych (do 6 pracowników) oraz bardzo dużych (powyżej 50 zatrudnionych). Tam odsetek nieergonomicznych stanowisk spada poniżej 50%. W przypadku firm średnich sięga nawet 62%.

W stosunku do zeszłego roku poprawiła się jakość sprzętu, z jakiego korzystamy.
Już 61% stanowisk wyposażonych jest w stosunkowo bezpieczne monitory ciekłokrystaliczne (w zeszłym roku – tylko 48%). Z 17 do 12% spadł też odsetek  ekranów najgorszych, typu CRT, bez filtra. Jednak mało który monitor komputerowy jest prawidłowo ustawiony. W efekcie subiektywne problemy ze wzrokiem deklaruje 80% respondentów.

Z kolei nawet podstawowe akcesoria pozwalające podnieść komfort i bezpieczeństwo pracy należą do rzadkości. Z podstawki minimalizującej ucisk nadgarstków korzysta niecałe 19% ankietowanych. Podobny odsetek, 21% respondentów, ma możliwość korzystania z podnóżka.

Wpisy promowane

Wydarzenia

E-COMMERCE CHALLENGE 2024
23.05.2024 - 24.05.2024
Code Europe
10.06.2024 - 11.06.2024
I ❤ business & HR
11.06.2024 - 12.06.2024

Najnowsze wpisy

Scroll to Top