W pracy: służbowo czy prywatnie

Firma Blue Coat Systems opublikowała raport dotyczący wykorzystywania Internetu przez pracowników przedsiębiorstw. Raport jest rezultatem badań przeprowadzonych w sierpniu bieżącego roku wśród blisko 300 respondentów w USA i Wielkiej Brytanii. Potwierdza ryzyko jakie niesie szeroko rozpowszechnione wykorzystywanie komunikacji internetowej do prywatnej korespondencji w miejscu pracy. Wskazuje również tendencje w rozwoju polityki korzystania z Internetu w przedsiębiorstwach.

Wyniki badań potwierdziły rosnące ryzyko związane z przesyłaniem prywatnych wiadomości, używaniem komunikatorów internetowych, grami online, korzystaniem ze sklepów internetowych czy pobieraniem plików muzycznych i filmowych w miejscu pracy. Ponadto, przeprowadzając badania firma Blue Coat przygotowała użyteczne wskazówki dotyczące wdrożenia korporacyjnej polityki komunikacji i używania Internetu.

Badania wykazały, że wulgarny język czy plotkowanie są powszechne w komunikacji internetowej w miejscu pracy. Niemal połowa respondentów potwierdziła, że używa niewybrednego języka w codziennej konwersacji. Aż 40 procent badanych korzysta z komunikatorów internetowych do plotkowania z kolegami. Blisko 60 procent respondentów nie mogło uwierzyć, że komunikacja ta może być monitorowana.

Raport Blue Coat potwierdza potrzebę rozwoju polityki korzystania z Internetu w przedsiębiorstwach. Blue Coat wyznacza dziesięć kroków, które mają pomóc przedsiębiorstwom we wdrożeniu polityki pracy z wykorzystaniem Internetu. Wskazówki te gromadzą się wokół dwóch głównych wymagań. Pierwsza z nich to zdolność wykreowania kompletnej polityki komunikacji internetowej w firmie, dostosowanej jednocześnie do korzyści i wad, jakie niesie ze sobą Internet. Drugie to potrzeba stworzenia infrastruktury technicznej, która zagwarantuje, że polityka będzie praktyczna w rozwoju i utrzymaniu. Na rynku są już dostępne rozwiązania, które umożliwiają monitoring i kontrolę korzystania z Internetu w firmach.

Dziesięć wskazówek Blue Coat, które mają pomóc firmom we wdrożeniu polityki korzystania z Internetu:
1. Przeprowadzenie audytu korzystania z Internetu oraz sprecyzowanie potrzeb i oczekiwań dotyczących nowej polityki.
2. Sprecyzowanie różnic między wymaganiami firmy a oczekiwaniami pracowników.
3. Monitoring pracy z wykorzystaniem Internetu pozwalający na szczegółową analizę i przygotowanie raportu, który pozwoli wyznaczyć najważniejsze punkty polityki.
4. Uzgodnienie zasad polityki korzystania Internetu z polityką działu personalnego firmy.
5. Przeprowadzenie konsultacji z kluczowymi użytkownikami w trakcie przygotowywania koncepcji polityki.
6. Znalezienie wszelkich możliwych luk umożliwiających łamanie zasad polityki.
7. Rozważenie konsekwencji jakie niesie za sobą rozwój zdalnej pracy.
8. Wykreowanie najbardziej odpowiedniej formy ogłoszenia wdrożenia polityki. Firma musi umiejętnie przekonać, że wszelkie nakazy są w pełni uzasadnione.
9. Stworzenie zespołu, który będzie zaangażowany w proces tworzenia polityki.
10. Zapewnienie, że polityka może pogodzić zarówno oczekiwania firmy jak i wymagania pracowników.

Dane zebrane podczas badań zawierają dodatkowo następujące wnioski:
– Ponad 65 procent spośród badanych pracowników w Wielkiej Brytanii i 39 procent w USA używa komunikatorów internetowych do osobistych rozmów w godzinach pracy.
– Jedynie 27 procent pracowników w USA i 11 procent w Wielkiej Brytanii używa komunikatorów w celach biznesowych.
– Blisko 80 procent respondentów w Wielkiej Brytanii potwierdziło, że plotkuje używając komunikatorów.
– Prawie 40 procent respondentów w Stanach Zjednoczonych twierdzi, że ich pracodawcy nie pozwalają na niekontrolowane pobierania plików.
– Tylko 12 procent w Wielkiej Brytanii i 9 procent w Stanach Zjednoczonych odpowiedziało, że ich pracodawcy pozwalają im pobierać jedynie pewne typy komunikatorów internetowych.

Dystrybutorem rozwiązań Blue Coat w Europie Środkowowschodniej jest Veracomp SA.

http://www.bluecoat.com/downloads/whitepapers/internet_policy.html

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

About The Author

Scroll to Top