WEB INN dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

KPRM oraz Centrum Hostingu WEB INN podpisały umowę na outsourcing nowego serwisu internetowego KPRM. Serwis został uruchomiony pod adresem http://www.kprm.gov.pl. W ramach realizacji umowy WEB INN zajmuje się wszystkimi technicznymi aspektami funkcjonowania serwisu internetowego.

Współpraca z Web Inn pozwoli Centrum Informacyjnemu Rządu skoncentrować się na przygotowywaniu i publikowaniu treści w serwisie Internetowym oraz na komunikacji z jego użytkownikami. Na potrzeby zarządzania treścią wykorzystane zostało rozwiązanie Content Management System firmy RedDot. Aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa przesyłanych informacji WEB INN wdrożył m.in. system autoryzacji oparty o tokeny oraz oprogramowanie firmy RSA. Na potrzeby funkcjonowania serwisu internetowego Centrum Hostingu udostępnił serwery, łącza do sieci Internet oraz szereg usług dodanych, takich jak zarządzanie systemami operacyjnymi, bazami danych oraz aplikacjami. Prawidłowość pracy serwisu internetowego będzie monitorowana w trybie ciągłym poprzez operatorów Centrum Hostingu WEB INN korzystających ze specjalistycznego oprogramowania. Pozwoli to natychmiast wykryć ewentualne nieprawidłowości oraz uruchomić odpowiednie procedury zapobiegawcze.

Centrum Hostingu WEB INN zostało wybrane w drodze przetargu realizowanego w trybie zapytania o cenę. WEB INN nie tylko spełnił surowe wymagania odnośnie bezpieczeństwa i niezawodności oferowanych rozwiązań, ale również zapewnił najkorzystniejsze warunki finansowe.

„Działając w ramach Grupy ComputerLand mamy konkretne plany związane z wdrażaniem idei eGovernment, dlatego też doświadczenia zdobyte w trakcie obsługi tak znaczącego klienta są dla nas bardzo ważne. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów została przez nas potraktowana jako kluczowy klient co pozwoliło na zaproponowanie atrakcyjnych warunków cenowych” – powiedział Leszek Rożdżeński – prezes zarządu WEB INN S.A.”

http://www.kprm.gov.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top