WEB INN – Pierwszy w Polsce certyfikat ISO w zakresie usług hostingowych

ComputerLand SA informuje, że spółka zależna Centrum Hostingu WEB INN SA uzyskała certyfikat ISO 9001:2000 w zakresie „Usługi hostingowe oraz zapewnienie ciągłości przetwarzania systemów informatycznych”. Certyfikat został wydany przez BSI Management System.

„Uzyskanie certyfikatu ISO w zakresie Usług hostingowych i ciągłości przetwarzania systemów informatycznych stanowi wyraźne potwierdzenie najwyższej jakości usług świadczonych przez naszą firmę. Dodatkowo bardzo cieszy nas fakt, że wg naszych informacji jako pierwsi w Polsce uzyskaliśmy certyfikat w takim zakresie, co daje nam znaczną przewagę konkurencyjną nad pozostałymi centrami danych.” – powiedział Leszek Rożdżeński, Prezes Zarządu WEB INN SA.

ISO 9001:2000 jest normą jakości, która określa zasady zarządzania, mające na celu zapewnienie zdolności do powtarzalnego dostarczenia klientowi wyrobu lub usługi na czas, przy spełnieniu określonych przez klienta wymogów. W 2000 roku norma ta została uaktualniona w ten sposób, aby przedsiębiorstwa mogły osiągać lepsze wyniki działalności skupiając uwagę na głównych procesach firmy.

Norma bierze pod uwagę wcześniejsze doświadczenia w stosowaniu norm systemów zarządzania, a także obejmuje nowe wymagania takie jak:
ˇ ciągłe doskonalenie się przedsiębiorstwa,
ˇ zwiększony nacisk na rolę najwyższego kierownictwa,
ˇ uwzględnianie wymagań prawnych,
ˇ ustalanie namacalnych celów,
ˇ monitorowanie informacji dotyczących zadowolenia klienta,
ˇ zwiększony nacisk na dostępność zasobów,
ˇ określenie skuteczności szkoleń,
ˇ uwzględnianie badań procesów oraz skuteczności działania,
ˇ analizowanie danych systemu zarządzania.

Norma ISO 9001:2000 określa wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością. Ma zastosowanie tam, gdzie wymagane jest od organizacji wykazanie zdolności do ciągłego dostarczania wyrobów spełniających wymagania klienta.

http://www.webinn.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

IT w Uczelniach
07.03.2024
19. edycja Studenckiego Festiwalu Informatycznego
04.04.2024 - 06.04.2024

Najnowsze wpisy

Scroll to Top