Wektory rozdane

Konfederacja Pracodawców Polskich rozdała WEKTORY 2007 i SUPER WEKTORA 2007. To prestiżowe wyróżnienie nie tylko w świecie gospodarki, ale także polityki, kultury i mediów. Tradycyjnie statuetki zostały wręczone po raz szósty podczas dorocznego Balu Pracodawców, który odbył się 12 stycznia 2008 roku w Hotelu Hilton w Warszawie.
– Laureaci WEKTORÓW przecierają szlaki przedsiębiorcom, wskazując nowatorskie rozwiązania i koncepcje szczególnie istotne dla polskiej gospodarki oraz cenne z punktu widzenia rozwoju społecznego – opisuje doroczne nagrody Andrzej Malinowski, Prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich – Statuetka WEKTORA symbolizuje człowieka kroczącego z podniesioną głową, który nie zważa na przeszkody i przeciwności losu.

WEKTORY przyznawane są osobom, które swoją działalnością, w różnych dziedzinach gospodarki, wskazują kierunki mogące być wzorem dla innych, wytyczają godne naśladowania kierunki postępowania, są autorami nowatorskich rozwiązań szczególnie cennych dla polskiej gospodarki i życia społecznego. WEKTORY przyznawane są także za działalność przynoszącą szczególne korzyści polskiej gospodarce oraz tworzenie klimatu sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorczości.

SUPER WEKTORY to nagrody wyjątkowe z wyjątkowych. Przyznawane są za osiągnięcia wybitne, których konsekwencje wykraczają daleko w przyszłość. SUPER WEKTOREM honorowani są ludzie, którzy swoją ciężką pracą, twórczym myśleniem i aktywną działalnością przyczyniają się do wspólnego dobra, potrafią wznieść się ponad podziały, są otwarci na argumenty innych oraz utożsamiają się z celami całego społeczeństwa.

SUPER WEKTOR 2007:

•    Donald Tusk (Prezes Rady Ministrów) i Waldemar Pawlak (Wicepremier, Minister Gospodarki) – za stworzenie wizji państwa opartego na rozwoju gospodarczym, wolności ekonomicznej, wyzwoleniu społecznej energii oraz zaufaniu i partnerskim dialogu.

WEKTORY 2007:

•    Ludwik Sobolewski (Prezes Giełdy Papierów Wartościowych) – za stworzenie „New Connect” – nowego rynku Giełdy Papierów Wartościowych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz umacnianie Polskiego Parkietu na pozycji lidera rynków finansowych Europy Środkowej. 
•    Telekomunikacja Polska S.A. – za formułę łączenia biznesu z działalnością na rzecz dobra publicznego i współpracę narodowego operatora z samorządami, dzięki której internet „trafia pod strzechy”.
•    Dimitris Dimitradis (Prezydent Grupy ds. Budżetu Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego) – za twórczy wkład w rozwój ruchu europejskich pracodawców oraz uczynienie z Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego cenionego i liczącego się partnera instytucji Unii Europejskiej. 
•    Antonio Garrigues (Prezes Kancelarii Garrigues) – za najwyższe standardy wszechstronnej obsługi prawnej, dzięki której znacząco wzrosła liczba hiszpańskich inwestorów w Polsce.   
•    Henryk Leszczyński (Prezes Zarządu PKS Szczecin Sp. z o.o.) – za koncepcję prywatyzacji komunikacji zbiorowej zapewniającą najwyższe standardy obsługi i bezpieczeństwa pasażerów. 
•    Roman Młodkowski (szef TVN CNBC Biznes) – za dziennikarską rzetelność, wiedzę i niestrudzoną popularyzację zasad wolnego rynku oraz ekonomicznego rozsądku. 

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry