Wideokonferencje w Internecie

Na polskim rynku jest dostępny nasz rodzimy produkt służący do zaawansowanej wideokomunikacji za pośrednictwem Internetu. VidCom.pl – system, o którym mowa – powstał z myślą o usprawnieniu komunikacji w biznesie.
Zawiera szereg narzędzi, które mogą być wykorzystywane w zarządzaniu firmą, w procesie uzgadniania oraz podejmowania wewnętrznych decyzji w przedsiębiorstwie oraz w trakcie negocjacji handlowych, prezentacji czy w przygotowywaniu i przeprowadzaniu szkoleń oraz kursów.

Profesjonalne i bezpieczne narzędzia wideokomunikacji internetowej zaczynają odgrywać coraz większą rolę w nowoczesnych firmach na zachodzie. W Polsce taka forma komunikacji nie jest jeszcze powszechnie znana, a może znaleźć zastosowanie komercyjne oraz biznesowe we wszelkich gałęziach gospodarki.

Firmą, która wprowadza na polski rynek system wideokonferencyjny dedykowany klientowi biznesowemu jest VidCom.pl Sp. z o.o. System jest zaawansowanym narzędziem do komunikacji w biznesie. Oferowana usługa dzięki profesjonalnym rozwiązaniom tworzy nowoczesny, efektywny i niezawodny system wideokomunikacji w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Internetu. Podczas projektowania systemu szczególny nacisk położono na kwestie związane z zapewnieniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa i poufności. Twórcy dostrzegli zagrożenia płynące z nieodpowiedzialnego używania w biznesie amatorskich rozwiązań komunikacyjnych. VidCom.pl – między innymi poprzez współpracę z najpopularniejszymi FireWall’ami, szyfrowanie treści, domyślną transmisję bez pośrednictwa zewnętrznych serwerów – pomaga zadbać o najważniejszy i najdroższy element działalności każdej firmy, czyli informację.

System VidCom.pl pozwala użytkownikom na przesyłanie i odbiór obrazu wideo, dźwięku oraz kolaborację danych, prowadzenie wirtualnych prezentacji, aktywne uczestnictwo w wirtualnych szkoleniach, transmisję dowolnego obrazu wideo/audio pomiędzy dowolnymi użytkownikami w dowolnym miejscu na świecie.

Za pośrednictwem systemu VidCom.pl każda firma może poprowadzić wideokonferencję bez konieczności wynajmu sali konferencyjnej lub zakupu całego zaplecza technicznego wraz z oprogramowaniem, umożliwiającym przeprowadzenie spotkania w czasie rzeczywistym. Komputer z dostępem do Internetu, kamera i mikrofon wystarczą, aby zorganizować profesjonalną, wirtualną konferencję.

Specjalnie stworzona dla biznesu Biała Tablica oraz funkcja umożliwiająca udostępnianie aplikacji pozwala na pracę wszystkich uczestników spotkania nad jednym dokumentem poprzez podświetlanie poszczególnych elementów, dorysowywanie nowych oraz korygowanie naniesionych treści. Ustaloną wspólnie wersję dokumentu można zapisać, a następnie rozesłać za pomocą systemu. System pozwala także na przeprowadzenie wirtualnego głosowania, jak również na przeprowadzenie ankiety wśród wszystkich uczestników konferencji. Wyniki prezentowane w formie wykresu można zapisać oraz dołączyć do protokołu ze spotkania.

Program dostępny jest w polskiej wersji językowej. System VidCom.pl nie ogranicza ilości użytkowników biorących udział w jednej konferencji. Poza tym posiada rozbudowany panel administracyjny umożliwiający zarządzanie kontami oraz nadawanie uprawnień poszczególnym użytkownikom. Z systemu można korzystać również za pośrednictwem strony WWW, dzięki czemu nie mając dostępu do własnego komputera, zawsze można wywołać konferencję zapraszając do niej osoby ze swojej bazy kontaktów zapisanych w systemie. Na uwagę zasługuje również fakt, że do wideokonferencji można zapraszać także osoby, które nie posiadają konta w systemie, a o nadaniu im odpowiednich uprawnień decyduje organizator spotkania.

„Oferowany przez nas system VidCom.pl stwarza nową jakość w komunikacji biznesowej, uświadamia nam wszystkim, jak wiele można zyskać sięgając po nowoczesne technologie. Choć na naszym rynku jest to nowe, nieznane rozwiązanie, to właśnie taka forma komunikacji będzie dominowała w świecie biznesu w niedalekiej przyszłości.” – mówi Prezes firmy VidCom.pl Sp. z o.o. Jacek Namysło.

www.vidcom.pl

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry