Wspólne inicjatywy gospodarcze AMP Media i DPL Forum

Stowarzyszenie Polsko-Niemieckie Forum Południe jest inicjatywą służącą pogłębianiu istniejących i kreowaniu nowych powiązań, a także kontaktów pomiędzy polskimi i zagranicznymi inwestorami oraz decydentami na terenie Polski południowej i wschodniej.

Forum przy wsparciu Grupy AMP Media prowadzi serwis internetowy dplforum.pl, a także oferuje analizy rynku, organizuje seminaria, szkolenia oraz programy informacyjne dla przedsiębiorców. To jedyne tego rodzaju przedsięwzięcie w tym regionie Polski.

W celu ułatwienia potencjalnym przedsiębiorcom dostępu do polskiego rynku Stowarzyszenie Polsko-Niemieckie Forum Południe oferuje wstępne analizy rynku oraz inicjuje kontakty pomiędzy polskimi i zagranicznymi inwestorami oraz decydentami na terenie Polski południowej i wschodniej. Forum jest także platformą spotkań i dyskusji, jak i organizatorem seminariów, szkoleń, debat politycznych czy to programów informacyjnych dla przedsiębiorców. Ponadto w planach Forum jest projekt wspierania inicjatyw kulturalnych i naukowych. Stowarzyszenie jest członkiem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych (PKPP), dzięki czemu ma możliwość oddziaływania na procesy legislacyjne, jak i na decyzje polityczno-ekonomiczne.

Forum jest Sekcją Regionalną Południe/Wschód Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie. Działalność Forum wspierają Konsulaty Generalne Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie i we Wrocławiu, a także Urzędy Marszałkowskie i Wojewódzkie województw południowych oraz inne instytucje publiczne, rządowe i samorządowe Polski południowej i wschodniej. Forum nawiązało stałą współpracę z instytucjami niemieckimi i polskimi w zakresie bilateralnego rozwoju gospodarczego. W celu polepszenia wymiany informacji oraz możliwości inwestycyjnych Stowarzyszenie podjęło również daleko idącą współpracę z landem Północnej Nadrenii Westfalii.

Wielu zagranicznych inwestorów napotyka na trudności w uzyskaniu informacji statystycznych związanych z miejscem przyszłej lokalizacji przedsiębiorstwa. Stowarzyszenie Polsko-Niemieckie Forum Południe proponuje przygotowanie wstępnych analiz, popartych danymi statystycznymi dla potencjalnych inwestorów, dzięki czemu mogą oni pozyskać bazę do biznes-planu, który zadecyduje o wyborze miejsca i rynku.

http://www.dplforum.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top