Wybory.com.pl – nowy serwis polityczny

Serwis został stworzony dla wszystkich, którzy interesując się polityką, wybrali internet jako źródło aktualnej, niezależnej informacji, analiz i opinii. Oprócz bieżących wiadomości witryna oferuje swoim użytkownikom możliwość zapoznania się z programami poszczególnych partii politycznych, informacje na temat kalendarza wyborczego oraz ordynacji, przegląd prasy oraz publicystykę.

Nowością w polskim internecie jest stale rozbudowywany słownik polityczny – obecnie liczy on około stu haseł. Integralną część serwisu stanowi dział poświęcony Unii Europejskiej. W przededniu wstąpienia Polski do struktur europejskich autorzy witryny zamierzają prezentować rzetelne informacje na temat warunków, kosztów i korzyści integracji – nie unikając przy tym trudnych pytań.

– Serwis wybory.com.pl ma pomagać zainteresowanym polityką internautom w dotarciu do oferty politycznej nie tylko najwyższego szczebla, ale także samorządów, polityków regionalnych, ludzi zaangażowanych w pracę gmin i powiatów. Chcemy pomagać w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W tym celu udostępniliśmy różnorodne narzędzia komunikacyjne, pozwalające na swobodną wymianę poglądów i opinii różnych grup. – powiedział Radosław Turkiewicz, redaktor naczelny serwisu – Będziemy poruszać tematy często pomijane przez innych. Nie jesteśmy związani z żadną partią polityczną, co daje nam dużą swobodę w prezentowaniu różnych, niekiedy skrajnych, odcieni życia politycznego. Nie zamierzamy propagować „jedynie słusznego” wyboru.

Serwis wybory.com.pl oprze swoją działalność na autorskich opracowaniach, artykułach i felietonach oraz na materiałach będących wynikiem współpracy z przedstawicielami partii politycznych, niezależnymi dziennikarzami i politologami. Przede wszystkim jednak będzie przekazywał opinie wyrażane przez swoich użytkowników. Mają temu służyć narzędzia takie jak sondy, forum dyskusyjne czy komentarze. Autorzy serwisu zapraszają do współpracy zarówno instytucje jak też osoby prywatne, zainteresowane rzetelną informacją na temat życia politycznego w Polsce.

Misją serwisu wybory.com.pl jest propagowanie rzetelnej wiedzy o polityce i kształtujących ją procesach.

Serwis polityczny wybory.com.pl jest kolejnym projektem wrocławskiej firmy Kasat Sp. z o.o. .

http://www.wybory.com.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top