Wyniki Megapanel PBI/Gemius za lipiec 2012

Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. (PBI) i firma badawcza Gemius SA, współpracujące w zakresie realizacji badania „Megapanel PBI/Gemius” – standardu pomiaru oglądalności witryn i aplikacji internetowych w Polsce, opublikowały wyniki za lipiec 2012.

 

Wyniki Megapanel PBI/Gemius za lipiec 2012 1

 

Wyniki Megapanel PBI/Gemius za lipiec 2012 2

 

Wyniki Megapanel PBI/Gemius za lipiec 2012 3

 

Wyniki Megapanel PBI/Gemius za lipiec 2012 4

 

Wyniki Megapanel PBI/Gemius za lipiec 2012 5

 

Wyniki Megapanel PBI/Gemius za lipiec 2012 6

* Uruchomione aplikacje oznaczają liczbę użytkowników mających uruchomiony proces danej aplikacji przynajmniej raz w miesiącu badanym. Od wyników badania Megapanel PBI/Gemius za marzec 2012 nastąpiła zmiana nazwy wskaźnika „Aktywne aplikacje” na bardziej precyzyjną – „Uruchomione aplikacje”. Stosunek uruchomionych aplikacji do populacji internautów został wyrażony w nowym wskaźniku – „Uruchomione aplikacje (%)”.

Liczebność próby: N= 12 386. Grupa objęta badaniem 7+. Do badania wykorzystano dane o strukturze demograficznej pochodzące z badania NetTrack Millward Brown SMG/KRC prowadzonego na próbie dobieranej i ważonej przez PBC.

O badaniu

Badanie Megapanel PBI/Gemius – standard pomiaru oglądalności witryn i aplikacji internetowych, z których korzystają polscy użytkownicy sieci – zostało zainicjowane przez największe podmioty rynku interaktywnego w Polsce w celu zapewnienia stabilnego rozwoju internetu i rynku reklamy internetowej w Polsce.

Celem badania jest prezentacja liczby i profilu demograficznego użytkowników internetu oraz sposobu, w jaki internauci korzystają z sieci. Wyniki badania umożliwiają porównywanie popularności witryn i aplikacji internetowych oraz oszacowanie ich potencjału reklamowego przy pomocy precyzyjnie zdefiniowanych wskaźników. Badaniem objętych jest obecnie ponad 6 tys. witryn, zarówno polskich jak i zagranicznych.

W przypadku witryn nieobjętych audytem site-centric podane wyniki badania są szacunkiem wynikającym z estymacji na całą populację danych uzyskanych z próby (panelu internautów). Ze względu na właściwości statystyczne błąd wyników dla witryn nieaudytowanych może być istotny i w szczególnych przypadkach osiągać wartość kilkudziesięciu procent. Dlatego przy porównywaniu witryn poddanych i niepoddanych audytowi site-centric, należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość zawyżenia lub zaniżenia wskaźników dla witryn nieaudytowanych. W związku z tym Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. i Gemius SA zachęcają właścicieli witryn internetowych do poddania swoich witryn audytowi, a w przypadku cytowania wyników dla poszczególnych witryn – zamieszczania informacji, czy dana witryna jest objęta audytem site-centric.

Wersja demonstracyjna wyników badania Megapanel PBI/Gemius dostępna jest na stronie Gemius: http://www.gemius.pl/pl/badania_audience_demo

Plik demo prezentuje wyniki badania za styczeń 2005 r. i umożliwia zapoznanie się ze wszystkimi funkcjami aplikacji gemiusExplorer.

 

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top