Wypełnij PIT w 5 minut

Tylko 15 dni zostało na złożenie w urzędzie skarbowym odpowiedniego dokumentu. Szansą na sprawne i szybkie rozliczenie podatku rocznego jest bezpłatny serwis www.pitroczny.pl.
PIT można wypełnić w Internecie nawet bez podawania swoich danych osobowych. Trzeba  je wtedy ręcznie uzupełnić przed wysłaniem do Urzędu Skarbowego.

“Zaletą naszego serwisu jest jego intuicyjność, która pomaga w szybkim i bezpiecznym rozliczeniu z urzędem skarbowym z każdego miejsca na świecie. Użytkownicy szczególnie docenili oszczędność czasu gdyż średnio wypełnienie deklaracji PIT zajmuje mniej niż 5 minut. Jest to świetna alternatywa dla osób mniej wprawnych w takich rozliczeniach, a niechcących korzystać z biura rachunkowego.”– mówi Andrzej Parszuto, wiceprezes spółki Power Media.

Serwis www.pitroczny.pl gwarantuje aktualność i zgodność z obowiązującymi przepisami wszystkich druków, a przygotowanie deklaracji może odbyć się bez znajomości tajników prawa podatkowego. Aby skorzystać z serwisu wystarczy odpowiadać na nieskomplikowane pytania zadawane przez serwis, aby wypełnianie formularzy przebiegało szybko i sprawnie.

Wypełniający nie musi dbać o wstawienie danych do odpowiednich rubryk czy deklaracji. Serwis sam wylicza wszystkie potrzebne składniki i generuje formularze do rozliczenia z urzędem skarbowym. Pozwala uniknąć najczęściej popełnianych błędów w deklaracjach: nieprawidłowe zaokrąglanie kwot czy brak wymaganych załączników. A to jest szczególnie istotne gdy staramy się o zwrot nadpłaconego podatku.

Aby ustrzec się przed opóźnieniem zwrotu podatku należy także pamiętać, aby sprawdzić, czy urząd ma aktualny numer naszego rachunku bankowego. Jeśli wysyłamy zeznanie pocztą (liczy się data stempla pocztowego) to koniecznie nadajmy je listem poleconym. Dowód nadania listu będzie bowiem jednocześnie dowodem rozliczenia się w terminie z fiskusem.

Warto pamiętać o skopiowaniu  zeznania podatkowego, żeby mieć w domu dokument, który się przyda w razie konieczności sprawdzenia ulg podatkowych czy naniesienia korekty. Jeśli składamy zeznanie  bezpośrednio w urzędzie skarbowym, możemy poprosić o potwierdzenie na kopii. Ważna jest data, pieczątka i wyraźny podpis urzędnika. Jeżeli nie mamy papierowej kopii to zawsze możemy wrócić do podanych urzędowi informacji przy wypełnianiu PIT-a poprzez serwis pitroczny.pl.

Urząd skarbowy ma aż 5 lat na sprawdzenie rzetelności naszego zeznania. Trzeba więc pamiętać o archiwizowaniu wszystkich dokumentów związanych z rozliczeniem rocznym: formularza PIT, informacji o dochodach, rachunków i innych dokumentów poświadczających wydatki związane z ulgami podatkowymi. Twórca serwisu firma Power Media, zadbała o bezpiecznie przechowywanie danych w serwerowni serwisu ifirma.pl. Wszystkie podane informacje można w każdej chwili edytować oraz nieodwracalnie usunąć. Do ich edycji i usuwania konieczne jest posiadanie hasła, które  indywidualnie wybiera się  przy rejestracji w serwisie. Firma gwarantuje, że żadne powierzone informacje nie dostaną się w niepowołane ręce i tylko ten, kto wprowadził dane, ma możliwość wglądu i ich modyfikacji końca 2012 roku .

www.pitroczny.pl

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry