XII Forum Informatyki w Administracji i Instytucjach Publicznych

Zapraszamy Państwa do udziału w XII już edycji Forum Informatyki w Administracji i Instytucjach Publicznych. Program Forum, od sześciu lat bardzo wysoko sytuowanego w rankingu prestiżowych konferencji administracji publicznej, zawiera tematy, będące odpowiedzią na najbardziej aktualne problemy e-administracji.

Szczególnie istotne będzie wystąpienie dr Wojciecha Wiewiórowskiego (dyrektora Departamentu Informatyzacji MSWiA) dotyczące planowanych w najbliższym czasie zmian, związanych z nowelizacją ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.

Program Forum zamknie wykład prof. Witolda Orłowskiego o reperkusjach kryzysu gospodarczego w rozwoju administracji publicznej.

W programie Forum:

 • Modele informatyzacji administracji publicznej w Europie. Strategie i efekty ich wdrażania w wybranych krajach i w Polsce, prof. dr hab. Józef Oleński, prezes GUS
 • Kryteria oceny nowych projektów informatycznych w świetle nowelizacji ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, dr Wojciech Wiewiórowski, Dyrektor Departamentu Informatyzacji MSWiA
 • e-Kapitał Ludzki, Piotr Skotnicki, Dyrektor Centrum Kompetencyjnego mHR, BPSC S.A.
 • Udostępnianie przez administrację samorządową infrastruktury dla usług szerokopasmowych, dr Krzysztof Heller, Infostrategia
 • Lexmark – Inteligentne urządzenia wielofunkcyjne jako standard środowiska przetwarzania dokumentów w instytucjach publicznych, Krzysztof Złotnicki, Large Account Manager, LEXMARK International Polska Sp. z o.o.
 • HP BladeSystem – solidna podstawa systemu IT dla administracji publicznej, Maciej Rak, HP BladeSystem Business Development Manager, Hewlett Packard Polska
 • Bezpieczna wymiana informacji, Bartosz Ślusarczyk, EMC Computer Systems Poland Sp. z o.o.
 • Elektroniczne narzędzia komunikacji – Nowoczesny Urząd bardziej dostępny dla Obywatela, Szymon Herka, MCX Systems
 • Doświadczenia województwa śląskiego z realizacji projektu SEKAP, dr inż. Kajetan Wojsyk, Urząd Miasta Częstochowy
 • Dylematy e administracji, Gustaw Pietrzyk, niezależny ekspert w dziedzinie mechanizmów funkcjonowania administracji, dr inż. Kajetan Wojsyk, Urząd Miasta Częstochowy
 • Funkcjonowanie kancelarii dokumentów elektronicznych (przekazywanie, praca na dokumentach, archiwizowanie) w kontekście prac nad opracowaniem nowej instrukcji kancelaryjnej, Mariusz Madejczyk, Pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ds. standaryzacji i integracji rejestrów publicznych, Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. Informatyzacji
 • Baza aktów własnych jako element Systemu Informacji Prawnej LEX, Kinga Bujalska Specjalistka ds. szkoleń Wolters Kluwer Polska
 • Planowane zmiany w przepisach o dostępie do informacji publicznej związane z implementacją Dyrektywy 2003/98/WE, dr Grzegorz Sibiga, Instytut Nauk Prawnych PAN
 • Administracja publiczna jako strona umów IT, mec. Xawery Konarski, Kancelaria Traple Konarski Podrecki
 • Administracja publiczna w czasie kryzysu gospodarczego i finansowego, prof. Witold Orłowski, dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, główny doradca ekonomiczny PricewaterhouseCoopers Polska

Miejsce i termin:

21 – 22 kwietnia 2009 r., Warka, Farma Sielanka nad Pilicą

Szczegółowy program znajdą Państwo na stronie:

http://www.e-administracja.org.pl/konferencje/2009/fiwa/index.php

Formularz zgłoszenia udziału:

http://www.e-administracja.org.pl/konferencje/2009/fiwa/formularz_pr.php

Kontakt z koordynatorem:

Agnieszka Rożko

a.rozko@cpi.com.pl

Tel. 022 870 69 10/78

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry