Zakończenie projektu: funkcjonalnosc.net.pl

28 marca w Poznaniu odbędzie się konferencja podsumowująca projekt funkcjonalnosc.net.pl, którego celem było zbadanie funkcjonalności witryn internetowych związanych z wielkopolskim rynkiem pracy.

Projekt ten, związany z ekspansywnym rozwojem usług świadczonych drogą elektroniczną, także przez instytucje użytku publicznego, jest realizowany w ramach Działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.

W jego ramach przeprowadzono ocenę heurystyczną witryn Wojewódzkiego oraz Powiatowych Urzędów Pracy z terenu województwa wielkopolskiego, której celem było zbadanie zgodności analizowanych witryn z obecnymi światowymi standardami sieciowymi. Drugą część projektu stanowiły badania behawioralne z udziałem użytkowników, które pokazały, co należy zmienić na tych stronach, by ich odbiorcy mogli łatwiej i szybciej znajdować na nich informacje.

W testach tych wzięło udział tysiąc osób, właśnie tak duża liczba użytkowników pozwoliła na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych rezultatów odnośnie użyteczności badanych witryn.

W wyniku tych badań powstał raport, który jest narzędziem pozwalającym podwyższyć jakość i dostępność informacji prezentowanych w internetowych serwisach rynku pracy. Szczególna uwaga w projekcie funkcjonalnosc.net.pl poświęcona została dostępności, łatwości obsługi oraz szybkości dostępu do poszukiwanych informacji dla wszystkich użytkowników, również mających małe doświadczenie w korzystaniu z Internetu i osób niepełnosprawnych.

Konferencja, na której przedstawione zostaną wyniki przeprowadzonych testów oraz dobre praktyki związane z projektowaniem witryn internetowych, odbędzie się 28 marca 2007 roku, o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Wyższej Szkoły Języków Obcych w Starym Browarze, w Poznaniu.

www.funkcjonalnosc.net.pl

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry