Zmiany w zakresie przesyłania i przechowywania e-faktury

Od 1 stycznia 2011 roku Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić zmiany, które uproszczą zasady przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Opublikowany projekt rozporządzenia dopuszcza m.in. wysyłanie wystawionej faktury drogą elektroniczną i zniesienie obowiązku jej wydrukowania. W opinii specjalistów nowe przepisy spowodują wzrost zainteresowania przedsiębiorców możliwością wystawiania faktur w Internecie i ich przesyłania e-mailem.

Proponowane zmiany podyktowane są z jednej strony koniecznością dostosowania polskiego porządku prawnego do norm unijnych, z drugiej zaś wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z wiosny tego roku. O rozwiązania zawarte
w projekcie rozporządzenia od dawna apelowali polscy przedsiębiorcy i firmy oferujące usługę faktury elektronicznej.

„Funkcjonujące przepisy prawne w zakresie przesyłania i przechowywania faktury w formie elektronicznej nie nadążają za zmieniającą się rzeczywistością. Powodują one wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej i zwiększenie obowiązków administracyjnych po stronie przedsiębiorców. Dodatkowo nie służą promocji rozwiązań innowacyjnych i przyjaznych dla środowiska naturalnego”. – mówi Sebastian Ptak, przedstawiciel firmy Blue Media, oferującej aplikację umożliwiającą szybkie wystawianie faktur online.

Opublikowany 7 października 2010 roku projekt rozporządzenia w sprawie „Przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej” wprowadza dwie istotne zmiany, które umożliwią powszechny obieg faktur tradycyjnych w Internecie. Obecnie najlepszym sposobem wystawiania i przesyłania faktur w sieci jest posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego i podpisywanie nim faktur. Takie rozwiązanie stanowi istotną przeszkodę dla przedsiębiorców z sektora MSP, których nie stać na zakup specjalnego oprogramowania i sprzętu. Zgodnie z projektem rozporządzenia od 1 stycznia będzie można wysyłać zwykłe faktury drogą elektroniczną bez konieczności posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Drugą barierą dla wysyłania faktur przez Internet jest obowiązek ich przechowywania w formie papierowej. Zgodnie założeniami ministerstwa od nowego roku osoby wystawiające i wysyłające faktury przez Internet będą je mogły przechowywać w formie zdigitalizowanej, np. na serwerze.
Zmiany w zakresie przesyłania i przechowywania e-faktury 1
W opinii przedstawicieli firm dostarczających internetowe rozwiązania fakturujące, wprowadzone zmiany zachęcą przedsiębiorców do skorzystania z tej usługi. Powodem ma być prosty mechanizm działania i niskie koszty utrzymania. Przykładem elastyczności rozwiązań, jakie dostarcza faktura wystawiona przez Internet i wysłana e-mailem może być natychmiastowe dostosowanie do zmiany stawki VAT z 22  na 23%.

„Firmy korzystające z systemów fakturowania online nie będą musiały pamiętać o konieczności zmiany stawek. Zaplecze technologiczne i kadrowe, jakie oferuje Faktura.pl umożliwia wystawienie faktury zgodne z obowiązującymi stawkami podatkowymi już w dniu ich wejścia w życie. W gorszej sytuacji będą z pewnością użytkownicy tradycyjnych programów offline zainstalowanych na firmowych komputerach. W najlepszym wypadku doczekają się oni aktualizacji programu przez Internet, a w najgorszym będą musieli skorzystać z pomocy fachowców, co często wiąże się z dodatkowymi opłatami”. – dodaje Sebastian Ptak:

Przedsiębiorca, który korzysta z fakturowania przez Internet jest w stanie wystawić dużą liczbę faktur i wysłać je do kontrahenta z załączonym linkiem do płatności. Wiele firm świadczących usługi fakturowania online zapewnia swoje autorskie rozwiązania mające jeszcze bardziej uatrakcyjniać ofertę dla przedsiębiorców.

Zmiany w zakresie przesyłania i przechowywania e-faktury 2„Faktura.pl oferuje kontrahentom swoich klientów opłacenie dokumentu bezpośrednio po jego otrzymaniu lub w innym dogodnym terminie przez Internet z dowolnego banku. To innowacyjne rozwiązanie ma na celu poprawić płynność finansową użytkowników serwisu. Innym atutem Faktura.pl jest możliwość sprawdzenia, czy kontrahent nie widnieje w rejestrze Krajowego Rejestru Długów. Użytkownicy serwisu mogą też zamówić monitoring płatności dla wystawianych faktur wraz z usługami prewindykacyjnymi”. – kończy Sebastian Ptak.

Kwota jaką ponosi przedsiębiorca za możliwość korzystania z faktury elektronicznej nie jest wygórowana. Roczny abonament w serwisie Faktura.pl wynosi 100 zł.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry