Zwiększone wydatki na świadczenia pozapłacowe

Z badań Sodexho Pass Polska wykonanych przy współpracy z ARC Rynek i Opinia wynika, że ponad 50% firm przeznaczyło w 2007 roku wyższe kwoty na świadczenia pozapłacowe dla swoich pracowników, w porównaniu z rokiem ubiegłym. Przedsiębiorstwa prywatne, zarówno polskie jak i zagraniczne, zwiększyły swoje wydatki w tym zakresie średnio o 7-8%. Łącznie budżety na świadczenia pozapłacowe wzrosły o ok. 6%. Największy wzrost popularności zanotowały kupony usługowe – w 2006 ich stosowanie zadeklarowało 37%, podczas gdy w 2007 już 43% przedsiębiorstw.
W roku 2007 ponad 50% firm i instytucji przeznaczyło na świadczenia pozapłacowe ponad 500 złotych na pracownika. Najwyższą wartość dodatków pozapłacowych zanotowano w przypadku przedsiębiorstw państwowych (60% z nich przeznaczyło ponad 500 złotych na pracownika) oraz instytucji publicznych (59%). W ¾ badanych firm i instytucji wysokość świadczeń pozapłacowych różni się pomiędzy pracownikami. Najczęściej różnice te uwarunkowane są wysokością dochodów i liczbą osób na utrzymaniu.

„Ubiegły rok był ewidentnie rokiem pracownika. Rosnącym wynagrodzeniom towarzyszył coraz bogatszy koszyk dodatkowych korzyści pozapłacowych. Odczuliśmy to w kilkunastoprocentowym wzroście sprzedaży kuponów, które wykorzystywane są zarówno jako okolicznościowe premie czy podarunki dla pracowników, ale również narzędzie motywowania i powstrzymywania rotacji kadrowych. Istotny trend na rynku jaki zaobserwowaliśmy to coraz częstsze przekazywanie kuponów w okresach relatywnie mniejszej aktywności gospodarczej, takiej jak np. wakacje. Miało to w szczególności miejsce w branży przemysłowej i budowlanej.” – mówi Wojciech Romaniuk, Starszy Kierownik ds. Kategorii Produktów Sodexho Pass.

W 2007 roku w badanych firmach i instytucjach najczęściej oferowano zapomogi losowe i okolicznościowe (63% badanych podmiotów), następnie dofinansowanie wypoczynku (59%), paczki świąteczne (49%), pożyczki na preferencyjnych warunkach (44%) oraz kupony (43%). Kupony wykorzystywane były najczęściej przez firmy zagraniczne (56%) i przez instytucje publiczne (44%). Wśród polskich firm prywatnych nastąpił najbardziej dynamiczny wzrost wykorzystania tego dodatku (liczba firm zwiększyła się o 44%).

Zwiększone wydatki na świadczenia pozapłacowe 1

Z analizy Sodexho Pass i ARC Rynek i Opinia wynika, że firmy przyznają świadczenia pozapłacowe najczęściej z okazji świąt Bożego Narodzenia (ponad 65% firm i instytucji przekazuje pracownikom dodatkowe świadczenia na tę okoliczność). W następnej kolejności są to wakacje (48%) oraz święta Wielkiej Nocy (28%). Prawie 1/3 firm zamierza przeznaczyć wyższy budżet na świadczenia także w 2008 roku. Firmy prywatne, zarówno polskie jak i zagraniczne, deklarują kilkuprocentowe wzrosty wydatków na pozapłacowe dodatki dla personelu.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top