35 proc. Polaków spodziewa się, że będzie żyło się gorzej

Aż 35 proc. Polaków spodziewa się, że w ciągu najbliższego roku w Polsce będzie żyło się gorzej – wynika z sondażu MillwardBrown SMG/KRC sporządzonego na zlecenie Money.pl. Poprawy spodziewa się jedynie 25 proc. Zmian nie oczekuje 40 proc. Wzrost pesymizmu widoczny jest szczególnie u kobiet.
Coraz większy problem stanowi presja inflacyjna i rosnące ceny podstawowych produktów, szczególnie żywności. W sondażu przeprowadzonym wcześniej na zlecenie Money.pl wzrost cen wymieniono, jako drugi (po ucieczce młodych za granicę) minus obecności Polski w Unii Europejskiej.

Chociaż czynników wpływających na wzrost cen produktów jest znacznie więcej, sondaże ewidentnie wskazują, że presja inflacyjna ma coraz istotniejszy wpływ na zasobność portfeli Polaków. Tym bardziej, że skłonność społeczeństwa do konsumpcji jest najwyższa od wielu lat. Polakom coraz trudniej pogodzić chęć życia w dobrobycie z wahaniami realnej siły ich zarobków.

Z sondażu dla Money.pl wynika, że mocno pesymistycznie sytuację w najbliższym roku oceniają kobiety. To one przede wszystkim zajmują się codziennymi wydatkami i szczególnie zauważają rosnące ceny produktów. Tylko 16 proc. z uczestniczek badania uważa, że będzie lepiej. Za to aż 42 proc. kobiet uważa, że sytuacja się pogorszy. Jednocześnie 39 proc. nie oczekuje zmian. Większymi optymistami są mężczyźni: wśród badanych 35 proc. uważa, że będzie lepiej, 26 proc. gorzej, 37 proc. nie liczy ani na poprawę, ani na pogorszenie. Nastroje obu płci potwierdza sondaż unijny Money.pl, gdzie aż 58 proc. kobiet obawia się wzrostu cen wobec 44 proc. mężczyzn.

Bardzo słabe nastroje panują na wsi i w małych miastach. Jedynie 21 proc. badanych mieszkańców wsi oczekuje poprawy. Pogorszenia swojej sytuacji obawia się 41 proc. Z kolei w małych miastach proporcja kształtuje się na poziomie 41 proc. do 25 proc. na niekorzyść optymistów. W tych grupach pomoc unijna i owoce dotychczasowego wzrostu gospodarczego wciąż trafiają jedynie do wyselekcjonowanej grupy.

Na nastroje ludności wsi i miasteczek, w których dużą grupę stanowią starsi ludzie, wpływają ich niskie dochody. Wydatki na żywność dla tej grupy są główną częścią domowego budżetu, dlatego mocno odczuwają podwyżki.

Lepiej się żyje w miastach średniej wielkości (od 200 do 500 tysięcy mieszkańców). Tam aż 42 proc. respondentów jest optymistami. Gorszej sytuacji spodziewa się natomiast 29 proc. Zdecydowanie lepsze nastroje to efekt stabilniejszej sytuacji materialnej. Ponadto miasta te rozwijają się dynamicznie.

Warto wskazać dodatkowo, że według ostatnich badań, takie miasta jak Gdańsk, czy Katowice prześcignęły Warszawę w średniej płacy.

Tymczasem w największych miastach nastroje są wyrównane (po 29 proc. mają optymiści i pesymiści), a w samej Warszawie nieznaczną przewagę mają optymiści (25 do 24 procent).

49 procent mieszkańców Warszawy nie spodziewa się jednak żadnych zmian (we wszystkich największych miastach odsetek ten wynosi 38).

Sondaż telefoniczny Millward Brown SMG/KRC na zlecenie portalu Money.pl przeprowadzony w dniach 25-28 kwietnia na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1005 respondentów. Szacunkowy błąd pomiaru wynosi +/- 3%

www.money.pl

Wpisy promowane

  • Na czym polega obsługa kadrowo-płacowa?
    Pracownicy będący podstawą każdego biznesu, wymagają umiejętnego i sprawnego zarządzania. Bez tego żaden pracodawca nie będzie w stanie zapewnić swojemu ...
  • Nadzór nad pracownikami terenowymi w firmie
    Kontrola pracy w terenie ma korzystny wpływ na efektywność podejmowanych działań. Dzięki nadzorowi przedsiębiorstwa mogą skuteczniej wykrywać ewentualne nieprawidłowości oraz ...

Wydarzenia

IT w Ubezpieczeniach
09.12.2021
Pytech Summit 2021
09.12.2021
Kongres Bezpieczeństwa Sieci
16.12.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry