86 tys. euro dla MacroSoftu z funduszy PHARE

14 klientów grupy MacroSoft wdroży rozwiązania informatyczne za pieniądze z PHARE. Dofinansowanie w łącznej kwocie 86 tys. euro zostało przyznane w marcu 2003 r. w ramach prowadzonego przez PARP programu Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw.

Blisko połowę kwoty dotacji pozyskał wrocławski odział MacroSoftu, który od stycznia br. dysponuje samodzielną akredytacją w PARP. Od początku roku już 26 firm kupujących rozwiązania informatyczne grupy MacroSoft skorzystało z europejskich funduszy.

Wśród wdrożeń, które uzyskały dofinansowanie przeważa SKID – zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem oraz dedykowane systemy klasy CRM oparte na platformie Lotus Notes.

“Z zadowoleniem obserwujemy efekty dobrego przygotowania naszej firmy do aktywnego wykorzystywania funduszy przedakcesyjnych. Dzięki temu możemy służyć radą i pomocą naszym klientom w pozyskiwaniu tych środków. Fakt, iż tak dużo firm kupujących nasze oprogramowanie otrzymuje dotacje świadczy również o tym, iż grupa MacroSoft w świetle procedur unijnych jawi się jako stabilny i wiarygodny dostawca. Coraz większe uczestnictwo przedsiębiorstw, w tym odbiorców naszych rozwiązań z sektora MSP, w programach przedakcesysjnych świadczy o ogromnych potrzebach inwestycyjnych tego segmentu rynku. Z tego powodu program Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw jest naszym zdaniem ogromnym sukcesem i dlatego oczekujemy na oficjalne ogłoszenie jego kontynuacji.” – mówi Sławomir Kosz, prezes MacroSoft S.A.

Od momentu uzyskania akredytacji PARP, klienci MacroSoft otrzymali ogółem 208 tys. euro.

http://www.macrosoft.pl

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry