Bankier.pl podwaja zysk

Bankier.pl S.A. opublikował skonsolidowany raport finansowy za 2007 rok. Przychody ze sprzedaży wzrosły blisko dwukrotnie, natomiast zysk netto był ponad dwukrotnie wyższy niż w 2006 roku. Spółka osiągnęła łącznie 15,45 miliona złotych przychodu i wypracowała 2,52 miliona złotych zysku netto. Znaczący wpływ na całoroczne wyniki finansowe miał IV kwartał. Istotna poprawa rentowności podstawowej działalności Bankier.pl S.A. pozwoliła na blisko czterokrotny wzrost zysku operacyjnego w tym okresie.
Czwarty kwartał 2007 roku był bardzo udany dla Bankier.pl S.A. Spółka osiągnęła w tym okresie 4,9 miliona złotych przychodów i wypracowała 634 tysiące złotych zysku netto. Jest to odpowiednio o 80% i 111% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Pod względem przychodów ze sprzedaży IV kwartał 2007 roku był najlepszy w całej historii Bankier.pl S.A.

„Jesteśmy zadowoleni z wypracowanych w IV kwartale 2007 roku wyników finansowych, a podkreślenia wymaga fakt, że w stosunku do ubiegłego roku udało nam się wyraźnie poprawić rentowność.” – powiedział Tomasz Jażdżyński, prezes zarządu Bankier.pl S.A. „Cieszy nas to tym bardziej, że stało się tak pomimo, iż Spółka zaczęła ponosić obciążenia z tytułu podatku dochodowego” – dodał Jażdżyński.

Bankier.pl podwaja zysk 1

Rekordowy IV kwartał wpłynął bardzo korzystnie na wypracowane przez Bankier.pl S.A. wyniki finansowe w całym 2007 roku. Zarządzająca obecnie kilkoma portalami Spółka osiągnęła w 2007 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 15,45 miliona złotych, realizując 2,52 miliona złotych zysku netto. Jest to odpowiednio o 90% i 112% więcej niż w 2006 roku.

„Przychody Bankier.pl w 2007 roku wzrastały zdecydowanie szybciej niż rynki na których działamy.”  – powiedziała Joanna Kuzdak, członek zarządu Bankier.pl. S.A. „Udało nam się przekroczyć ambitne plany przyjęte na początku ubiegłego roku. Szczególnie było to widoczne w obszarze pośrednictwa w sprzedaży produktów finansowych.” – dodała Kuzdak.

Bankier.pl podwaja zysk 2

Wdrożenie w 2007 roku Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) wiązało się z korektą porównywalnych wyników finansowych za 2006 rok. Było to związane przede wszystkim z uwzględnieniem kosztów związanych z programami opcyjnymi uchwalonymi w minionych latach.

„Straty w 2006 roku spowodowane zostały czysto księgową operacją związaną z przejściem na MSR.” – powiedział Tomasz Jażdżyński, prezes zarządu Bankier.pl S.A. „Programy motywacyjne dla zarządu były realizowane z akcji należących wcześniej do akcjonariuszy, a koszty z nimi związane w żaden sposób nie wpłynęły na sytuację finansową i kapitały własne Spółki. Dla ułatwienia analizy naszych wyników prezentujemy również dane po wyłączeniu księgowych kosztów związanych z opcjami.” – dodał Jażdżyński.

www.bankier.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry