Bardzo dobre wyniki Bankier.pl

Bankier.pl S.A. opublikował skonsolidowany raport za trzeci kwartał 2008 roku. W tym okresie przychody ze sprzedaży wyniosły 4,75 miliona złotych, a wypracowany przez Spółkę zysk netto wyniósł 555 tysięcy złotych. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wyniki finansowe w trzecim kwartale 2008 roku zanotowały odpowiednio dynamikę: przychody ze sprzedaży (141%), zysk netto (109%). Łącznie w pierwszych trzech kwartałach 2008 roku Bankier.pl S.A. osiągnął blisko 15 milionów złotych przychodów (140%) oraz wypracował 2,2 miliona złotych zysku netto (117%).

Trzeci kwartał 2008 roku był bardzo udany dla Bankier.pl S.A. Spółka, do której należą portale Bankier.pl, Twoja-Firma.pl, PRNews.pl, Mojeauto.pl, posiadająca także większościowe udziały w Spółce PIT.pl sp. z o.o. (portale PIT.pl i VAT.pl), osiągnęła w trzecim kwartale 2008 roku przychody w wysokości 4,75 miliona złotych i wypracowała 555 tysięcy złotych zysku netto (w analogicznym okresie 2007 roku było to: 3,37 miliona złotych przychodów i 507 tysięcy złotych zysku netto).

Podkreślenia wymaga fakt, iż z reguły III kwartał roku, ze względu na mniejszą aktywność biznesową w miesiącach wakacyjnych, jest okresem słabszym dla większości spółek funkcjonujących na rynku mediów. W przypadku Bankier.pl S.A. kolejny rok z rzędu udało się z sukcesem w III kwartale zwiększyć poziom osiągniętych przychodów ze sprzedaży.

„Cieszą nas wyniki finansowe wypracowane w III kwartale. Przed nami ostatni kwartał roku i z uwagą monitorujemy to, co dzieje się na rynkach finansowych. Na chwilę obecną m.in. z uwagi na wydłużony cykl sprzedaży produktów finansowych oraz poziom ich dywersyfikacji nie odczuwamy spadku przychodów z rynków, na których funkcjonuje Spółka” – powiedziała Joanna Kuzdak, prezes zarządu Bankier.pl S.A.

Wypracowane łącznie przez pierwsze trzy kwartały roku przychody ze sprzedaży wyniosły 14,76 milionów złotych, a zysk netto przekroczył 2,19 miliona złotych (w analogicznym okresie 2007 roku było to odpowiednio: 10,55 miliona złotych przychodów i 1,88 miliona złotych zysku netto). Rentowność operacyjna Spółki w tym okresie wyniosła 16%, natomiast rentowność netto osiągnęła poziom 15%.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top