BaseLinker Index: solidna majówka w polskim e-commerce

Analitycy platformy BaseLinker opracowali właśnie najnowszy odczyt BaseLinker Index. W maju 2024 r. wskaźnik kondycji polskiego e-commerce wyniósł 138 punktów. Indeks ten bazuje na danych o sprzedaży prowadzonej przez 3 tys. firm handlujących za pośrednictwem platformy BaseLinker, odpowiadających za znaczną część obrotów polskiego e-commerce. Wartość bazowa – na poziomie 100 pkt, będąca punktem odniesienia do odczytów indeksu w kolejnych miesiącach, została ustalona na bazie danych o sprzedaży ze stycznia 2022 r. Najnowszy BaseLinker Index jest niższy niż przed miesiącem (w kwietniu 2024 r. wynosił on 142 pkt).

Z przeanalizowanych i zagregowanych w BaseLinker Index danych wynika, że w maju 2024 r. (licząc r./r.) firmy uwzględnione w indeksie zwiększyły poziom sprzedaży o 5,8 proc., powiększając w tym okresie liczbę dokonanych transakcji o 6,4 proc. Średnia wartość ich koszyka spadła o 0,5  proc. (r./r.).

BaseLinker Index: solidna majówka w polskim e-commerce 1

– Polski e-commerce w ujęciu rocznym wciąż cechuje się niezłą dynamiką wzrostu sprzedaży. W ujęciu m./m. w maju zaobserwowaliśmy delikatne spadki, należy jednak pamiętać, że maj porównujemy tutaj do bardzo mocnej sprzedaży kwietniowej – wspartej korzystnym dla sprzedaży internetowej ułożeniem kalendarza. Spadek średniej wartości koszyka też nie powinien nas niepokoić – jest zjawiskiem sezonowym – zarówno w 2022, jak i 2023 roku wartość średniego koszyka w maju względem kwietnia także spadała, a spadek pogłębiał się jeszcze bardziej na przestrzeni czerwca i lipca, by odbić w sierpniu –komentuje Łukasz Juśkiewicz, Head of Strategy w BaseLinker.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top