Bezpieczna archiwizacja wiadomości e-mail

Firma Trend Micro Incorporated, przedstawiła nowe rozwiązanie do archiwizacji wiadomości e-mail, które ułatwi przedsiębiorstwom archiwizację danych elektronicznych w sposób umożliwiający ich szyfrowanie oraz zapewniający szybki dostęp do nich. Rozwiązanie to obniża koszty zarządzania wiadomościami e-mail i zabezpiecza ich integralność.
Trend Micro Message Archiver (TMMA) oferuje funkcję szybkiego przeszukiwania wiadomości e-mail w trybie na żądanie, która umożliwia pracownikom szybki dostęp do każdej zarchiwizowanej wiadomości bez zamykania programu Microsoft Outlook lub korzystania z pomocy informatyków. Instalacja tego rozwiązania zajmuje około 30 minut. TMMA jest zabezpieczony przed ingerencją i manipulacjami ze strony osób nieuprawnionych, a używana w kryminalistyce technologia szyfrowania i kontroli „odcisków palców” gwarantuje, że wiadomości e-mail są autentyczne i nie zostały zmienione, co znacznie ułatwia spełnienie obecnych wymogów prawa. Funkcje te są bardzo ważne w dzisiejszych środowiskach informatycznych, które muszą dostosowywać się do wielu przepisów.

W ankiecie przeprowadzonej niedawno wśród administratorów systemów informatycznych w firmach średniej wielkości ponad trzy czwarte respondentów stwierdziło, że w rozwiązaniach do archiwizacji wiadomości e-mail szczególne znaczenie mają zabezpieczenia informacji poufnych.  Trend Micro Message Archiver został wyposażony w funkcję ochrony prywatności o nazwie privacy-guard, która znacznie przewyższa inne podobne rozwiązania. Umożliwia ona śledzenie i rejestrowanie operacji przeszukiwania wiadomości e-mail przez autoryzowanych użytkowników oraz wysyłanie wyników kontroli do wyznaczonego strażnika danych (data guardian) w celu lepszego zabezpieczenia poufnych danych pracownika. Privacy-guard zapobiega ewentualnym nadużyciom ze strony uprzywilejowanych użytkowników i gwarantuje, że archiwa poczty elektronicznej będą przeszukiwane tylko z uzasadnionych powodów.

„Liczba wiadomości e-mail w przedsiębiorstwach rośnie bardzo szybko i trudno się temu dziwić. Niemal każdy codziennie korzysta z poczty elektronicznej. W wiadomościach przesyłanych tą drogą znajduje się wiele informacji objętych prawami własności intelektualnej. Nasi klienci zaczęli więc pytać o efektywny system archiwizacji, który uzupełniałby używane już przez nich rozwiązania Trend Micro do zabezpieczania treści internetowych” — powiedział Steve Quane, dyrektor generalny działu rozwiązań dla małych i średnich przedsiębiorstw w firmie Trend Micro. „Message Archiver zaspokaja potrzeby naszych klientów dotyczące zgodności systemów informatycznych z przepisami, ochrony i autentyczności danych, łatwego zarządzania dużą liczbą wiadomości e-mail oraz ochrony prywatności pracowników”.

„Instalacja rozwiązania Trend Micro Message Archiver przebiegła bardzo szybko, podobnie jak nauka jego obsługi. Nie było potrzebne żadne dodatkowe szkolenie” — powiedział Seth Bjorn, inżynier sieci w firmie Goodwill Industries of Orange County. „Jako firma średniej wielkości potrzebujemy rozwiązań efektywnych, ale niewymagających dużych nakładów czasu i pieniędzy. Trend Micro Message Archiver zaspokaja nasze potrzeby dotyczące zgodności z przepisami, bezpiecznego przechowywania dużej liczby wiadomości e-mail oraz szybkiego i łatwego dostępu do nich i ich przeszukiwania”.

Trend Micro Message Archiver pojawił się na rynku 10 marca 2008 roku. Cena przypadająca na jednego użytkownika może być różna ze względu na liczbę stanowisk i obniżkę ceny w stosunku do liczby zamawianych sztuk. TMMA dla 501-1000 stanowisk kosztuje 27,31 EUR na użytkownika. Obejmuje ona funkcje przeszukiwania i zgodności oraz roczny serwis. 30-dniową próbną wersję rozwiązania można pobrać pod adresem: www.us.trendmicro.com/go/tmma

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry