BPSC informatyzuje Zakłady Przemysłu Mięsnego Tarczyński

BPSC i ZPM Tarczyński, jeden z wiodących polskich producentów wędlin, kiełbas i przetworów mięsnych, podpisały umowę na wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem klasy ERP Impuls BPSC. System ma na celu integrację informacji pochodzących z różnych obszarów działalności firmy oraz optymalizację procesów transportowych.

ZPM Tarczyński Spółka z o.o. jest jednym z wiodących zakładów przetwórstwa mięsnego w Polsce, produkującym obecnie kilkadziesiąt ton wyrobów na dobę. Zatrudnia 550 pracowników i współpracuje z ponad 3 tys. odbiorców hurtowych i detalicznych. Szeroka gama produktów o jakości potwierdzonej licznymi dyplomami i nagrodami oraz szeroko zakrojone inwestycje rozwojowe umacniają pozycję firmy wobec konkurencji.

Największe oczekiwania Zarządu Spółki dotyczą usprawnienia realizowanych procesów biznesowych poprzez integrację informacji powstających na różnych poziomach organizacyjnych. Uwzględniając specyfikę funkcjonowania ZPM Tarczyński w systemie Impuls BPSC możliwe będzie kompleksowe zarządzanie różnymi obszarami prowadzonej działalności, obejmującej m.in. hodowlę, uprawę, przetwórstwo i handel. Zastosowana funkcjonalność umożliwi tworzenie przejrzystych zestawień w dowolnych układach dając podstawę kompleksowej analizy działalności firmy.

ZPM Tarczyński posiada własną, dużą bazę transportową. Korzysta również z transportu obcego. Funkcjonalność modułu transportowego zaproponowana przez BPSC pozwoli na optymalne zaplanowanie, precyzyjne rozliczenie i porównanie kosztów transportu własnego i obcego. System umożliwi pełną ewidencję wszystkich dokumentów związanych z pojazdami i ich rozliczenie w podziale na poszczególne grupy pojazdów, pracowników i trasy. Pozwoli także na definiowanie własnych tras przejazdu, dla których można określić rodzaj środka lub konkretny pojazd, domyślnego kierowcę, a także długość i przewidywany czas trasy.

Z pakietu Impuls BPSC korzystać będzie 50 użytkowników w zakresie funkcjonalnym następujących modułów: finanse – księgowość, kadry płace, środki trwałe, gospodarka materiałowa, produkcja, dystrybucja, transport. Dodatkowo ZPM Tarczyński wykorzystywać będzie SWD oraz CRM.
W zakresie zarządzania produkcją system Impuls BPSC współpracować będzie z systemem wagowym poznańskiej firmy PRO – NOVA. Pełna integracja obu rozwiązań przy całkowitej automatyzacji systemu pomiarowego pozwoli na precyzyjne rozliczenie produkcji i uzyskanie zagregowanych danych w systemie Impuls BPSC.

http://www.bpsc.com.pl

Wpisy promowane

  • Na czym polega obsługa kadrowo-płacowa?
    Pracownicy będący podstawą każdego biznesu, wymagają umiejętnego i sprawnego zarządzania. Bez tego żaden pracodawca nie będzie w stanie zapewnić swojemu ...
  • Nadzór nad pracownikami terenowymi w firmie
    Kontrola pracy w terenie ma korzystny wpływ na efektywność podejmowanych działań. Dzięki nadzorowi przedsiębiorstwa mogą skuteczniej wykrywać ewentualne nieprawidłowości oraz ...

Wydarzenia

Pytech Summit 2021
09.12.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry