ComArch ORLANDO PORTFEL w Credit Suisse Life & Pensions

ComArch zawarł umowę na wdrożenie, udzielenie licencji i serwis systemu ComArch ORLANDO-PORTFEL ze spółkami Credit Suisse Life & Pensions Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA oraz Credit Suisse Life & Pensions Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA. Będzie to czwarte wdrożenie aplikacji wchodzących w skład platformy ComArch ORLANDO w spółkach grupy Credit Suisse w Polsce.

System ComArch ORLANDO-PORTFEL to jedna z aplikacji wchodząca w skład platformy ORLANDO, które jest autorskim oprogramowaniem firmy ComArch. System ComArch ORLANDO-PORTFEL przeznaczony jest do prowadzenia portfeli inwestycyjnych i wspomagania zarządzania aktywami. Umożliwia obsługę dużej liczby portfeli i subportfeli oraz zapewnia dostęp do ich bieżącego stanu aktualizowanego on-line w oparciu o rzeczywiste dane rynkowe.

System posiada mechanizmy wyceny portfeli i pomiaru efektywności zarządzania oparte na zdefiniowanych benchmarkach i portfelach modelowych, udostępnia zaawansowane i elastyczne narzędzia analityczne oraz bogate możliwości raportowania. Zaletą systemu jest również typowa dla front-office’u funkcjonalność związana z generowaniem i obsługą zleceń, oparta na bieżącej analizie portfela i rynku wraz z kontrolą limitów inwestycyjnych, dokonywaną w czasie rzeczywistym.

Aplikacje ComArch ORLANDO wykorzystywane są w ponad 30 instytucjach finansowych, które w dniach 13-15 września 2002 uczestniczyły w pierwszym spotkaniu z cyklu ORLANDO USER GROUP w Jachrance koło Warszawy. Było to spotkanie użytkowników systemów ComArch ORLANDO, służących do prowadzenia księgowości i wyceny funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i ubezpieczeniowych oraz do wspomagania zarządzania aktywami.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 60 osób reprezentujących instytucje finansowe – klientów firmy COMARCH. W trakcie spotkania ComArch zaprezentował kierunki rozwoju systemu ORLANDO, kompleksowe rozwiązania ComArch ORLANDO dla grup kapitałowych wykorzystujące najnowszą aplikację z rodziny ORLANDO (ComArch ORLANDO PORTFEL) oraz dodatkowe usługi serwisowe takie jak Disaster Recovery Center. Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń pomiędzy użytkownikami i twórcami systemu.

Wpisy promowane

Najnowsze wpisy

Scroll to Top