Comarch przystąpił do Zamkniętego Funduszu Inwestycyjnego

Comarch podpisał porozumienie z Forum Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych o przystąpieniu do Zamkniętego Funduszu Inwestycyjnego przez objęcie czterech certyfikatów inwestycyjnych o wartości 250 tysięcy złotych każdy. Celem udziału w Funduszu jest prowadzenie działalności inwestycyjnej w zakresie nowych technologii i usług internetowych. Pierwszym przedsięwzięciem finansowanym przez Fundusz będzie utworzenie spółki utrzymującej rekordy medyczne pacjentów w formie elektronicznej (EHR – Electronic Health Record).

Comarch będzie wykorzystywał Zamknięty Fundusz Inwestycyjny do finansowania projektów, które nie są przedmiotem podstawowej działalności firmy, czyli budowy i eksploatacji korporacyjnych systemów informatycznych. Comarch planuje pozostać jedynym inwestorem Funduszu.

– Comarch jako firma innowacyjna dysponuje nowoczesnymi technologiami informatycznymi, wiedzą dziedzinową oraz modelami biznesowymi niezbędnymi do uruchamiania nowych przedsięwzięć. Finansowanie ich przez Fundusz w postaci nowych podmiotów umożliwi uzyskanie przejrzystości w sprawozdawczości Comarch przez wydzielenie działalności inwestycyjnej, stworzy możliwość współfinansowania tej działalności przez innych inwestorów instytucjonalnych i prywatnych oraz ułatwi przyznanie opcji na akcje osobom zaangażowanym w tą działalność – mówi prof. Janusz Filipiak, Prezes Comarch.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry