Czy policja powinna mieć prawo „włamać się” na komputer podejrzanego?

Opublikowano: 8 maja 2007. Kategoria: Rynek. Tagi: ,

W badaniach przeprowadzonych przez F-Secure większość respondentów nie zgodziła się na stosowanie praktyk hakerskich przez policję.
Wyrok Sądu Najwyższego w Niemczech z lutego 2007 zabrania policji „włamywania się” na komputer podejrzanego. Niemiecki sąd stwierdził, że niedopuszczalne jest wykorzystanie technik hakerskich, ponieważ nie istnieją żadne ramy prawne regulujące ta kwestię. Wyrok otwiera drogę do dalszej debaty. Wolfgang Schäuble, niemiecki minister spraw wewnętrznych, powiedział: „Współczesny Internet jest obozem treningowym i otwartym uniwersytetem dla terrorystów.” Niemieccy stróże prawa chcieliby móc przeszukiwać zawartość komputerów podejrzanych w sposób nie budzący ich podejrzeń. Z tego powodu minister zamierza popierać wszelkie zmiany prawne, które są niezbędne, żeby umożliwić policji działania określane jako „internetowe przeszukania domów”. Jednak wśród obrońców prywatności tego typu metody budzą wątpliwości.

Powyższy dylemat stanowił podstawę ankiety internetowej przeprowadzonej przez F-Secure, w której internautom postawione zostało pytanie  Czy policja powinna mieć prawo „włamać się” na” komputer podejrzanego?

65% respondentów jest zdecydowanie przeciwnych

23,8% respondentów zgodziło się na takie uprawnienia policji

11,2% badanych nie ma zdania

W badaniu wzięło udział ponad 1000 Internautów z 5 państw. Wyniki z podziałem na poszczególne kraje są następujące:

Czy policja powinna mieć prawo „włamać się” na komputer podejrzanego? 1

Czynniki geopolityczne i zdarzenia takie jak ataki bombowe w metrze w Wielkiej Brytanii mogą wyjaśniać różnicę między krajami.

W wielu nadsyłanych do F-Secure komentarzach często wyrażaną opinią była zgoda na  stosowanie potajemnych technik hakerskich pod warunkiem, że organy ścigania najpierw uzyskałyby nakaz.

www.f-secure.pl

Hanna LaskowskaCzy policja powinna mieć prawo „włamać się” na komputer podejrzanego?

Podziel się!

O autorze

hania