Debiut K2 na GPW

K2 Internet S.A., dostarczająca innowacyjne rozwiązania w zakresie marketingu, sprzedaży i obsługi klienta, zadebiutuje na giełdzie w Warszawie, 24 kwietnia 2008 r. Spółka będzie pierwszą tego typu firmą notowaną na głównym parkiecie GPW.
Cena emisyjna akcji oferowanych została ustalona na 25,0 zł. Inwestorzy złożyli łącznie 126 zapisów na 588.523 akcje o wartości 14,7 mln zł. Dzięki objęciu wszystkich akcji nowej emisji, K2 Internet S.A. pozyskała 8,25 mln zł z przeznaczeniem na współfinansowanie dalszego dynamicznego rozwoju.

„Debiut jest dla nas radosnym wydarzeniem. Dołączamy do prestiżowego grona spółek notowanych na głównym parkiecie. Pozyskane z emisji środki posłużą nam do budowy unikalnej organizacji realizującej duże i innowacyjne projekty interaktywne w obszarze marketingu, sprzedaży i obsługi klientów on-line. Wierzę, że właściwie dobrane inwestycje, wsparte odpowiednią strategią – wszechstronną i zbieżną z tendencjami obserwowanymi na dynamicznie rozwijającym się rynku marketingu interaktywnego – umożliwią K2 szybki rozwój i umocnienie pozycji na rynku. Planujemy inwestycje w kilku obszarach rynku o najlepszych perspektywach rozwojowych.” – mówi Janusz Żebrowski, Prezes Zarządu K2 Internet S.A.

W ofercie publicznej spółki K2 Internet znalazło się łącznie 750.000 akcji: 330.000 akcji serii H nowej emisji i 420.000 akcji serii A, B, C, D, E i F oferowanych do sprzedaży przez dotychczasowych akcjonariuszy.

Rynek polski, na którym działa K2 Internet S.A., znajduje się w fazie dynamicznego wzrostu. Taki stan rzeczy potrwa w ocenie Spółki jeszcze co najmniej kilka lat, tym bardziej, iż rynek ciągle znajduje się w początkowej fazie dojrzewania – przed fazą konsolidacji. Przykładowo: wzrost rynku reklamy on-line, do którego zalicza się rynek usług interaktywnych, na którym działa Spółka, w zeszłym roku zanotował w Polsce wzrost o ponad 40% (szacunki K2), a w 2006 r. aż o 55%. Tendencje w Europie Zachodniej i USA wskazują, że trend wzrostowy utrzyma się, a nowe media coraz bardziej będą zastępować tradycyjne.
Do głównych udziałowców K2 Internet S.A. należą założyciele firmy oraz fundusz venture capital bmp AG. Po pierwszych sześciu miesiącach 2007 r. przychody Spółki osiągnęły blisko 11 mln zł (wzrost o 69% rok do roku), natomiast zysk netto 0,7 mln zł (wzrost o 6%). Obecnie w Grupie K2 zatrudnienie pracowników i współpracowników sięga ponad 150 osób. Obok członków Zarządu do akcjonariuszy K2 Internet S.A. należą również pracownicy.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top