Debiut PDA Internet Group

W piątek 20.04 na warszawskiej giełdzie zadebiutują prawa do akcji spółki Internet Group.
W ofercie publicznej spółka zaoferowała 11.424.025 akcji serii F po cenie emisyjnej 10 zł za akcję. Wszystkie akcje zostały objęte, w związku z czym emitent pozyskał z rynku 114.240.250 zł. Oferta Publiczna jest częścią transakcji, którą uzgodnili Internet Group oraz CR Media Consulting w Porozumieniu Inwestycyjnym, którego celem jest połączenie spółek.

Spółka przeznaczy pozyskane środki m.in. na: akwizycję firmy badawczej i monitorującej rynek reklamowy, rozbudowę projektu internetowego PINO.pl, zakup udziałów w spółce oferującej kontent telewizyjny, akwizycję spółki działającej w segmencie m-marketingu, budowę platformy oferującej klientom biznesowym usługi i rozwiązania komunikacyjne, uruchomienie nowych usług telekomunikacyjnych, w tym usług mobilnych głosowych i transmisji danych (MVNO). Część środków, tj. 48.740.250 zł, zostanie przeznaczona na zakup 124.975, nie wniesionych aportem w ramach oferty prywatnej, akcji CR Media Consulting S.A.

Internet Group i CRMC łączą się, aby zwiększyć skalę działania, wykorzystać efekt synergii oraz rozwinąć działalność w nowych segmentach rynku.

Głównymi filarami działalności Spółki po połączeniu będą: Platforma biznesowa, Platforma mediowa, E-marketing i M-marketing oraz Media on-line. Kapitał pozyskany z emisji nowych akcji pozwoli na realizację strategii rozwoju działalności obejmującej:

•    utrzymanie znaczącej pozycji na rynku konsultingu mediowego i reklamowego, planowania i zakupu mediów.
•    zdobycie pozycji lidera na rynku mediów online z projektem pino.pl i z ofertą telewizji interaktywnej.
•    znalezienie się w czołówce firm świadczących usługi e- i m-marketingowe.
•    osiągnięcie istotnej pozycji na rynku telekomunikacyjnym i informatycznym.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

About The Author

Scroll to Top