Dla kogo iPhone?

Innowacyjny, prosty i intuicyjny w użytkowaniu, jak zachwalają reklamy iPhona, produkowanego przez firmę Apple, spotkał się z dużym zainteresowaniem rynkowym potwierdzonym wysoką sprzedaż tego urządzenia na świecie. Konkurenci nie pozostają jednak w tyle i proponuje nowoczesne telefony z dotykowym interfejsem i wieloma dodatkowymi funkcjonalnościami. Firma Acxiom, uważnie przypatrując się trendom rynkowym, postanowiła sprawdzić jaki jest potencjał na ten produkt w naszym kraju i kto jest zainteresowany nabyciem iPhona.

Z informacji zgromadzonych za pośrednictwem elektronicznej wersji Ogólnopolskiego Kwestionariusza Produktów i Usług (OKPiU) na stronie www.kwestionariusz.pl wynika, że 37,7% (tj. 5080 osób zarejestrowanych do końca października 2008 roku) internetowych respondentów chciałoby otrzymać ofertę na zakup iPhone’a.

Są to najczęściej osoby młode – dwóch na pięciu badanych (43%) nie przekroczyło 24 roku życia, a  23% stanowią trzydziestolatkowie. Właśnie reprezentantów tych dwóch grup wiekowych jest istotnie więcej niż średnio w społeczeństwie, co  pozwala sądzić, że akurat osoby w tym wieku są szczególnie zainteresowane tym telefonem. Respondenci w wieku 40+ byli zdecydowanie mniej responsywni. Zdecydowana większość (57%) posiada wykształcenie średnie, a kolejne 31% ukończyło wyższą uczelnię.

Wśród osób zainteresowanych iPhonem znajdują się przede wszystkim studenci (ok.25%), specjaliści (9%) oraz  kierownicy, menadżerowie i przedstawiciele wolnych zawodów (ok.15%). Zwykle są to mieszkańcy większych ośrodków miejskich – co trzeci pochodzi z  miasta liczącego powyżej 275 tys. mieszkańców.

Biorąc pod uwagę wielkość gospodarstwa domowego łatwo zauważyć, że ponad połowa chętnych na ten telefon pochodzi z trzy-czteroosobowych gospodarstw domowych. Słaba reprezentacja gospodarstw mniejszych związana jest z tym, że osoby zainteresowane IPhone’m mieszkają z rodzinami (ok. 42% badanych), a tylko 35% z nich jest właścicielami domu lub mieszkania. Typowy dla osób młodych jest również wysoki odsetek osób w tej grupie, które wynajmują mieszkanie –  14%.

Potencjalni posiadacze iPhone’a to osoby o stabilnej sytuacji finansowej. Co czwarty analizowany respondent pochodzi z gospodarstwa domowego o dochodach  4000+ PLN , a 40% badanych dysponuje dochodami gospodarstwa rzędu 2200 – 4000 PLN. Nie dziwi więc fakt, że osoby te spędzają wakacje za granicą –  30% podróżuje po Europie, a kolejne 10% spędza urlop poza Starym Kontynentem. Także kwoty przeznaczane na tygodniowe wydatki na zakupy należą do wyższych , 26% z nich wydaje ponad 250 PLN na ten cel. Dla porównania, w populacji ten odsetek jest dwa razy niższy.

Z uwagi na to że oferta iPhone’a firmy Apple nie należy do najtańszych, a jak widać z przedstawionego profilu potencjalnego użytkownika, zainteresowanie jest duże wśród osób młodych (do 24 lat) i mieszkających z rodzicami, to można przypuszczać, że tańsza oferta konkurencyjnych producentów ma szanse spotkać się z dużym zainteresowaniem z ich  strony.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top